DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 113     <-- 113 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


Prof. dr. Rudolf Sabadi


EKONOMIKA ŠUMARSTVA
udžbenik, 280 str., Zagreb 1992.


Rudolf Sabadi je ekonomist, šumarski
i cirvnoindustrijski stručnjak i znanstvenik.
Đak je Zagrebačkog sveučilišta:
diplomirao na Šumarskom (1952) i Ekonomskom
fakultetu (1956) u Zagrebu.
Doktor ekonomskih znanosti, Rudolf Sabadi
je danas redoviti sevučilišni profesor
na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.
Napisao je 87 znanstvenih radova i 7
stručnih knjiga iz područja šumarske i
drvnoindustrijske ekonomike i računanja
vrijednosti šuma. Rudolf Sabadi je
također predsjednik Upravnog odbora
javnog poduzeća »Hrvatske šume« u Zagrebu,
a prije toga stekao je veliko iskustvo
u Hrvatskoj u drvnoindustrijskim
poduzećima u Turopolju, Sisku i Vinkovcima.
Ali ne samo u našoj zemlji, R.
Sabadi radio je u svojoj struci u inozemstvu
i to najviše u Etiopiji gdje je proveo
tri godine od 1964—1967. Aktivno je učestvovao
na mnogim interenacionalnim
skupovima i kongresima (Beč, London,
München, Montreal, Kyoto itd.). Na taj je
način R. Sabadi došao u doticaj sa svjetskim
ekonomskim stručnjacima i upoznao
se sa svjetskim ekonomskim problemima
iz područja šumarstva i drvne industrije.
Nije na odmet spomenuti da je
surađivao sa najpoznatijim svjetskim
ekonomistom Jackom Westobyom, nekadašnjim
direktorom šumarskog odjela
Organizacije FAO, koji je zacrtao novi
pravac u ekonomici šumarstva i drvne
industrije svojim poznatim istupom na
konferenciji u New Yorku (1987) gdje je
rekao »Forestry is not about trees, it is
about people. And it is about trees only
insofar as trees can serve the needs of
people«. To bi u slobodnoj hrvatskoj


verziji glasilo: »Šumarstvo se ne bavi
samo drvećem kao takvim nego njegovom
ulogom za potrebe čovjeka«. Takav koncept
ekonomike u šumarstvu u skladu
je sa stanovištem Viktorijanskog ekonomiste
Alfreda Marshall koji je definirao
ekonomiku kao »proučavanje čovjeka u
njegovom svakodnevnom životu« (1890).


Eto, pod tim utjecajem R. Sabadi,
pun stručnih iskustava iz prakse a obogaćen
teoretskim znanjem iz literature,
napisao ´je svoju knjigu »Ekonomika šumarstva
« koja je, eto, izašla ovih dana
u izdanju »Školske knjige« u Zagrebu.


Prvo izdanje Sabadijeve »Ekonomike
šumarstva« tiskano je 1986. godine u nakladi
Sveučilišta u Zagrebu kao udžbenik
na Zagrebačkom Šumarskom fakultetu.


Drugo, novo izdanje istoimene knjige
predstavljamo danas, pošto je tijekom
5 godina autor svoju knjigu nadopunio
i proširio.


»Ekonomika šumarstva« prof, dr Rudolfa
Sabadia u izdanju »Školske knjige«
ima 280 stranica a sastoji se od ovih 8
dijelova: 1. Uvod, 2. Računanje vrijednosti
šuma, 3. Poduzetništvo u šumarstvu, 4.
Ekonomika silvikulture, 5. Osnove poslovanja,
6. Tržište novca i kapitala, 7. Problemi
tvorbe realitstične šumarske poli


tike i 8. Literatura.


U uvodu krijige autor je iznio svoj
osobni stav o liku budućeg šumarskog
inžinjera, tj. suvremenog šumarnika kakav
je potreban našem šumarstvu u 21.
stoljeću.


U prvom poglavlju R. Sabadi objašnjava
pojam i predmet šumarske ekonomike,
zatim prikazuje starije šuma u
Svijetu i u našoj zemlji. Pritom ističe da
je hrvatski šumski potencijal definiran
godišnjim etatom od oko 6 milijuna m3
bruto drvne mase, koja drvna masa omogućuje
trajno zaposlenje oko 70.000 rad


353