DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Styrax officinalis — grančica u cvatu, Botanički vrt, Zagreb


(Foto: M. Jurković, 1990.)


U Grčkoj raste kao oveći grm, te čini sastavni dio nizinskih šuma na
vlažnijim i svježijim terenima; raste zajedno s platanom (Platanus orientalis
L.), mirtom (Myrtus communis L.), oleandrom (Nerium oleander L.) i raznim
vrstama vrba (Heg i 1966.). U Italiji ima divuze po brežuljcima pokrajine
Lazio, gdje raste u izrazito mediteranskom području — u oblasti zimzelenih
listača. Fior i (1923—1929.) navodi da se njena tamošnja nalazišta smatraju
spontanim, ali da je u tome pogledu potreban daljnji i temeljitiji studij.


U nas je Vi s i a n i zabilježio (1826., 1847.) divuzu samo na krševitu tlu
otoka Brača. Ovim podatkom poslužit će se Schlosser i V u k o t i n o-
vi ć (1869). Haye k (1931) navodi autohtoni pridolazak divuze u Dalmaciji,
ali bez točnije oznake nalazišta. Prema Schneidert ! (1912.) ima je
i na otoku Visu. Međutim, D o m a c (1955) ne navodi divuzu na otoku Visu.
Prema An i ću (1942.) nalazišta divuze nalaze se samo na sjeverozapadnom
dijelu otoka Brača ograničena linijom: Splitska — Škrip — Nerežišće —
Dračevica — Ložišće. Ona ovdje raste u pojasu zimzelenih mediteranskih
listača, ali na mjestima koja su vlažnija i svježija. Također, prema istom aulom
rasle mjestimično i na sjeveroistočnom dijelu poluotoka Pelješca, kao i
između Podgore i ušća Neretve.


MATERIJAL I METODE


Plodovi sa sjemenom sakupljeni su ujesen 1988—1990. godine s jednog
primjerka vrste Styrax officinalis L. Primjerak se više od deset godina us


251.