DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 78     <-- 78 -->        PDF

NOVE KNJIGE IZ EKONOMIKE ŠUMARSTVA I PRERADE DRVA:


Autor: prof. dr. BRANKO KRALJIĆ , dipl. ing šum.


1.
»Usavršavanje kalkulacija u primarnoj preradi drva«,
izdanje Informator, Zagreb 1987, str. 1—112 200 HRD
Tiraž: 1 000 primjeraka (za SFRJ)
Uz dotaciju Primorsko-goranskog šumskog gospodarstva Delnice


2. »Ekonomska istraživanja u šumarstvu«,
izdanje Informator, Zagreb 1989, str. 1—155
250 HRD


Tiraž: 1 000 primjeraka (za SFRJ)


Uz dotaciju SŠG »Slavonska šuma« Vinkovci


3.
»Računanje vrijednosti šuma i šumska statika«,
vlastita naklada, Zagreb 1991, str. 1—100 500 HRD
Tiraž: 500 primjeraka (za R Hrvatsku)
Bez dotacije


4. »Istraživanje ekonomskih elemenata lovstva i lovnoga
gospodarenja«,
izdanje »August Šenoa«, Zagreb 1991, str. !—308 1 000 HRD
Tiraž: 1 000 primjeraka (za R Hrvatsku)
Uz dotaciju Ministarstva znanosti, tehnologije i informatike
Republike Hrvatske


5. »Daljnja ekonomska istraživanja u šumarstvu, lovstvu
i primarnoj
preradi drva«,
vlastita naklada, Zagreb 1992, str. 1—120 500 HRD
Tiraž: 500 primjeraka (za R Hrvatsku)
Bez dotacije


U tim knjigama obuhvaćen je niz originalnih kritičkih spoznaja značajnih za
znanost i vrlo korisnih za praksu. One su namijenjene stručnjacima šumarstva i
prerade drva, ekonomistima, postdiplomantima i si. te poduzećima, pogonima i
nadlešivima koje se bave šumarstvom i preradom drva.


Ako se odlučite za koju od navedenih knjiga, unaprijed uplatite kupovinu
na strogo namjenski tekući račun 30101-620-16-012111-8270075611 Zagrebačke banke,
Zagreb, Paromlinska b. b. na ime autora prof. dr. Branko Kraljić, Zagreb, Miramarska
13/C, IV kat. Svrha doznake: knjiga navedena pod brojem . Obvezatno
označiti svoju adresu da bi se knjiga mogla isporučiti u roku osam dana,
a one pod toč. 4. i 5. — mjesec dana.


76