DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 108     <-- 108 -->        PDF

vima, sa 1 (jednim) tabelarnim pregle- tim tabakom, prošiven jemstvenikom i
dom šumske takse na cijelom tabaku is- proviđen okruglim žigom Kr. šumske
pisan navedenim pisaćim strojem na la- uprave u Čajniču«.


taniai«. I dalje: »Zapisnik je obložen čis- Oskar Piškorić


ERRATA CORRIGE


1. U Šumarskom listu broj 10-12/91. u SADRŽAJU na 441. stranici greškom
nije naznačen autor dipl. inž. Marijan Grubeši ć i naslov članka »ISTRAŽIVANJE
SRNEĆE DIVLJAČI U REVIRU HAHNEBAUM — JUŽNI TIROL«, koji
je tiskan u tome broju na stranicama 497—507.
2. U članku Kalafadžić, Z. i V. Kušan: VISOKA TEHNOLOGIJA U
INVENTURI SUMA (Šumarski list broj 10-12/91) potkrala se pogreška. Na str.
512 izvršena je zamjena 7. reda odozgo, te prvi pasus od 5. retka dalje treba glasiti:
Praksu i službene propise za provođenje inventarizacije treba stalno modernizirati
dovodeći ih na aktualnu razinu znanosti i tehnike. Modernizacijom načina
provođenja inventarizacije ona ne postaje samo ekonomičnija nego podaci
dobiveni inventarizacijom postaju sveobuhvatniji, vjerodostojniji i točniji.