DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 105     <-- 105 -->        PDF

sadašnji predsjednik Talijanske akademije
šumarskih znanosti objavio je publikaciju
»Uzgajanje šuma i okoliš«. Knjiga
se sastoji od ovih dijelova: Uvod,
Ekologija i uzgajanje šuma, šumski ekosistem,
Uzgajanje šuma. Uporaba i očuvanje
šumskog ekosistema, proizvodnja
drvne mase i biološka proizvodnja, uzgajanje
šuma u parkovima i zaštićenim
šumama, Prorjeđivanje: da ili ne; Uzgajanje
šuma: da ili ne; Izvještaj u povodu
otvorenja godišnje skupštine Akade


mije.


U Italiji, kao i u nekim drugim evropskim
zemljama javile su se velike
kritike na šumarsku struku u povodu
velikog poremećenja ravnoteže u ekosistemima.
Predsjednik Talijanske Akademije
šumarskih znanosti u Italiji Alessandro
de Philippis bio je ponukan da u
tom pogledu javno objavi svoje mišljenje
i da ga obrazloži. De Philippisovo
stanovište može se uglavnom ukratko
ovako sažeti. Ne postoji nesuglasnost između
višenamjenskog šumarstva i očuvanja
šuma, štoviše, racionalno šumarstvo
predstavlja najbolji put za održavanje
postojećeg šumarskog pokrova.


S obzirom da tjudsko društvo traži
od šuma određene proizvode i određene
koristi, glavni zadatak uzgajanja šuma
leži u tome da ono uspije osigurati da
različite koristi šume budu uravnotežene
sa produktivnom sposobnošću i očuvanjem
svakog šumskog ekosistema. Najviša
produktivnost i najbolja ravnoteža okoliša
te optimalno prirodno pomlađenje
može biti postignuto i održano primjenom
višenamjenskog uzgajanja šuma.


Svo´je stanovište Alessandro de Philippis
potkrijepio je svojim istraživanjima
ali i djelima mnogih evropskih uzgajivača
šuma među kojima na prvom mjestu
spominje profesora GALOUX-a iz Belgije.
To je razumljivo, ´jer su Belgijanci
vrlo rano pronašli šumsko-uređajne-uzgojne
metode koje omogućuju višenamjensku
funkciju šuma s osobitom brigom
za očuvanje ravnoteže šumskog ekosiste


ma o čemu sam svojevremeno izvijestio
čitaoce Šumarskog lista u Šumarskom
listu 1983, str. 217—225.


Knjiga »Uzgajanje šuma i okoliš« vrlo
je vrijedna i u njoj će mnogi naći podatke
o proizvodnji biomase u šumarstvu,
o energiji i njezinom kolanju i
uopće o šumarskoj ekologiji.


Prof, dr Dušan Klepac


HORTIKULTURA


»Hortikultura«, časopis kojeg izdaje
Društvo za uređenje pejzaža i vrtlarstvo
R Hrvatske, oduvijek se morao
boriti za financijska sredstva, neophodna
da može izlaziti. To ga nije, kako mi
reče glavni urednik S. L e t i n i ć, mimoišlo
ni u 1989. godini tako da je mogla
biti izdana samo u jednom svesku, kao
četverobroj, na 92 stranice oktav formata
i 4 stranice fotografija u boji.


Pred sto godina, točnije 1889., J. Ettinger
u Šumarskom listu dao je »priegled
drveća i grmlja od osobite vrste, koje
rastu u perivoju Maksimir« (od kojih se
do danas stanovitom broju izgubio trag),
a u ovom broju Hortikulture Mato J u r-
k o v i ć, također šumar dipl. inž., objavljuje
»Prilog izučavanju egzotične
dendroflore zagrebačkih perivoja«. Jurković
je istražio dendroflorni sastav 16
javnih parkova (uključiv Maksimir, Mirogoj
i Tuškanac) il i privatnih (na području
Tuškanca) i utvrdio 392 taksona neauhtonih
vrsta počam od grmova do
stabala i penjačica. Golosjemenjača je
95 taksona kritosjemenjača 297 taksona
95 taksona, kritosjemenjača 297 taksona


U ovom svesku nalaze se i referati
održani na četvrtom savjetovanju o uređenju
i održavanju zelenih površina koje
je organizirala Radna organizacija
»Zrinjevac«. Glavni direktor »Zrinjevca«
Ante L e d i ć, dipl. inž. šum., prikazao


103