DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 104     <-- 104 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


Prof. dr. Josip Kišpatić:


ŠUMARSKA FITOPATOLOGIJA


(Stranica 356, format 24 x 17 cm, cijena
600 CRD, izdavač: Sveučilišna naklada
Zagreb, godina 1991.)


Pod gornjim naslovom prošle je godine
iz tiska izašla knjiga prva takve
vrste u nas. Prije ovog udžbenika prof,
dr. J. Kišpatić napisao je 1973. godine
skriptu Šumarska fitopatologija koja je
doživjela nekoliko izdanja. Obzirom da
bolesti šumskih biljaka poprimaju sve
značajnije mjesto u današnjem šumarstvu,
a ranije izdana skripta su sva rasprodana,
autor je odlučio napisati udžbenik
u kojem se tretira cjelovita problematika
patologije šumskih biljaka.


Sadržaj pisanog teksta podijeljen je
u tri dijela. U prvom Općem dijelu govori
se o osnovnim pojmovima patologije
biljaka i drugim važnim značajkama.
Glavno težište stavljeno je na gljive ali su
obrađene i bakterije, virusi i mikroplazmama
slični organizmi. Virusi su, kao sve
brojniji i češći uzročnici bolesti šumskih
biljaka obrađeni nešto detaljnije. Isto
tako opisan je način infekcije, širenja i
specijaliziranosti uzročnika biljnih bolesti,
te njihov parazitizam. Posebno značajna
poglavlja u ovom djelu predstavljaju
opisana najnovija saznanja o fiziološkim
promjenama u biljci pod utjecajem
patogenih organizama, meahnizmi
rezistentnosti biljaka protiv bolesti i važnost
mikorize šumskog drveća. Smatramo
da je u ovom općem dijelu težište udžbenika,
jer samo dobrim shvaćanjem osnovnih
načela biljne patologije moguće
je razumjeti bolesti pojedinih biljnih


vrsta.


U drugom, Specijalnom dijelu, autor
opisuje brojne, uglavnom gljivične, uzročnike
biljnih bolesti. Tekst je raspo


102


ređen prema biljnim dijelovima koji bivaju
napadnuti. U tom smislu posebno
su opisane bolesti klica i mladih biljaka,
bolesti iglica, listova i izbojaka, bolesti
kore, bolesti provodnih elemenata i truleži
drva. Od vrsta drveća obuhvaćene
su brojne šumske i parkovne vrste.


U trećem dijelu dati su osnovni pojmovi
o fungicidima, njihovoj podjeli,
načinu primjene, a opisano je i nekoliko
značajnih fungicida. Na samom kraju
knjige općenito se razmatraju uzroci sušenja
šuma sa fitiopatološkog stanovišta
uz objašnjenje glavnih hipoteza o toj


pojavi.


Knjiga je ilustrirana velikim brojem


(79) slika koje znatno pomažu razumijevanje
pisane materije. U svim pisanim
jedinicama stručni pojmovi su tumačeni
jasnim primjerima što pomaže shvaćanju
složene problematike uzročnika bolesti i
patofizioloških procesa u invadiranoj
biljci.


Smatramo da je knjiga šumarska
fitopatologija dragocjena za studente šumarstva
na redovnom i postdiplomskom
studiju, te za šumare u praksi koji se
bave zaštitom šuma. Sigurno je da je
ovom knjigom obogaćena naša stručna


šumarska literatura.


Doc. dr. Milan Glavaš


Alessandro de Philippis


SELVICOLTURA E AMBIENTE


(Uzgajanje šuma i okoliš)


Pubblicazioni della Accademia Italiana
Di Scienze Forestali, Firenze 1991, pp. 97.


Alessandro de Philippis, nekadašnji
profesor uzgajanja šuma na Poljoprivredno
šumarskom fakultetu u Firenzi a