DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 9     <-- 9 -->        PDF

ŠTETE U DRVNOJ INDUSTRIJI HRVATSKE
USLIJED SRPSKE AGRESIJE NA REPUBLIKU HRVATSKU


Republika Hrvatska se nalazi u neobjavljenom agresivnom ratu nametnutom
od strane Republike Srbije, koja daje jasno na znanje da želi oku-,
pirati i stalno zadržati veliki dio teritorija Hrvatske. U službi te ničim neizazvane
agresije, stavila se u službu potpuno i bivša »Jugoslavenska narodna
armija« te dio srpskih pobunjenika na tlu Hrvatske, radi gubitaka apsurdnih
privilegija koje su uživali u bivšem komunističkom režimu, te stogasada ne priznaju suverenitet Republike Hrvatske. Dakle, namjera je srpskeagresije okupacija hrvatskih teritorija s ciljem stvaranja »Velike Srbije«.
Hrvatska je prema tome prisiljena voditi rat, kako bi očuvala svoje (i prema
ranijem Ustavu SFRJ!) priznate teritorije i granice te očuvala svoj dr-*
žavni suverenitet.


Radi se o posve obrambenom ratu u kom su se na Hrvatsku sručile
ogromne i suvremeno naoružane vojne jedinice Srbije na kopnu, zraku i
moru. U tom, obzirom na naoružanje, neravnopravnom ratu, Hrvatska se
vojska služi uglavnom lakim naoružanjem koje je u pravilu preotela u bitkama
s neprijateljem. Treba posebno naglasiti da se taj neravnopravni i
obrambeni rat vodi isključivo na teritoriju Hrvatske.


U tom ratu agresor, zahvaljujući svojoj velikoj premoći u naoružanju,
nanosi Hrvatskoj velike gubitke u ljudstvu, razara i pali cijela sela i gradove,
kulturne i sakralne spomenike najveće vrijednosti, bolnice i dječjevrtiće, stambene kuće, vitalne industrijske i druge objekte. Stanovništvo cijelih
sela i pokrajina zvjerski se masakrira, Hrvali se nasilno deportiraju
sa svojih tisućgodišnjih ognjišta s ciljem stvaranja etničkih čistih srpskihpodručja.


U ovoj velikoj tragediji Hrvatska, osim humanitarne, od nikoga ne dobiva
pomoć radi vlastite vojne obrane. Svijet i Europa presporo uviđajutko je u tom užasnom krvoproliću, na tlu Hrvatske žrtva, a tko agresor!


U sveopćem uništavanju svega što je hrvatsko ogromne su štete nanesene
i drvnoj industriji Hrvatske. Ne treba naglasiti da je to industrija kojaobzirom na svoju vrijednu i bogatu sirovinsku bazu (posebno šume hrasta,
bukve te jele i smreke), čini jednu od vodećih privrednih grana Hrvatske.
To se ogleda i po vrijedosti netto deviznog priliva od izvoza na strana (posebno
zapadna) tržišta, ali i u zaposlenju velikog broja radnika — često u
najnerazvijeni)im dijelovima Hrvatske. Kako bi čitaoce upoznali s dosadašnjim
štetama koja je u ovim bestijalnim razaranjima pretrpjela drvna industrija
Hrvatske, donosimo u nižoj tabeli pregled procjena do sada nastalih
šteta.


Ako uzmemo u obzir da u Hrvatskoj imamo oko 60-tak većih drvnoindustrijskih
postrojenja (najčešće u vidu različitih kombinata), onda se iz


445
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Procjena šteta u oblasti prerade drva Republike Hrvatske do 15. 10. 1991.


Red.
broj Poduzeće Proizvodnja
Materijalna
šteta — din
(DEM) *
Prekidi
rada
Broj zaposlenih
radnika
1. »Mobilia«, Osijek namještaj 18,700.000
(466.097,1) učestali 1.500
2. TŽ »Drava«, Osijek šibice 300.000
(7.477,5) učestali 600
3. »Slavonija« Dl,
SI. Brod
namještaj, građa,
furnir, parket
1,700.000
(42.372,5) povremeni 2.500
4. DIK »Spačva«,
Vinkovci
finala, građa,
parket
3,000.000
(74.775,0) učestali 3.000
5. Dl »Gaj«, Podravska
Slatina — svi pogoni
finala, građa,
furnir
12,000.000
(299.099,7) učestali 2.800
6. DIK »S. Sekulić«,
Nova Gradiška
finala, građa 13,000.000
(324.024,7) pretežni 350
7. »Slavoni j aradinost«,
Nova Gradiška namještaj *ft pretežni 250
8. Kombinat »Belišće« celuloza, papir,
građa
410,000.000
(10.219.240,1) 4.600
9. »Papuk«, Pakrac namještaj 540,000.000
(13.459.486,9) potpuni 980
10. Pilana Okučani građa, parket 500,000.000
(12.462.487,9) potpuni 350
11. SGF »Trading«,
Petrinja
namještaj, furnir 195,000.000
(4.860.370,3) potpuni 250
12. »Drvoplast«, Petrinja građa, plastika 120,000.000
(2.990.997,1) potpuni 130
13. »Trokut«, Novska građa, namještaj 386,000.000
(9.621.040,7) potpuni 720
14. DIP »Glina«, Glina građa ** povremeni 100
15. DIP »Vrginmost«,
Vrginmost građa, elementi * * povremeni 420
16. »Javornik«, Mazin građa * * povremeni 50
17. »Likadrvo proizvod«,
Udbina građa ** povremeni 150
18. Dl »Vrhovine«,
Vrhovine
građevinksa
stolarija ** povremeni 280
19. »Šamarica«, Dvor građa, finala k -´ povremeni 490
20. »IPD Majur«, Majur građa, parket k* povremeni 250
21. »Plješevica«, D. Lapac građa, ambalaža ** povremeni 150
22. Bjelopolje građa ** povremeni 120
UKUPNO: 2.199.700.000 din
(54.827.469,— DEM) 20.040


Opaska : poduzeća od 14—22 u tzv. »SAO Krajini«: Procijenjena šteta zbog
okupiranih kapaciteta iznosi 385,000.000 din. (9.596.115,7 DEM).


* na dan 25. 10. 1991.: 100 DEM = 4.012,04 din
** nema podataka


ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 11     <-- 11 -->        PDF

prednjih podataka može zaključiti, da je njih preko jedna trećina potpuno
ili velikim dijelom van pogona. Posebno je značajno da su to poduzeća na
području gdje se prerađuje uglavnom najvrednija naša pa i europski sirovina,
a to je slavonska hrastovina a dijelom i bukovina te jelovina.


Želimo ovom prilikom sa žaljenjem konstatirati da uredništvo časopisa
»Drvna industrija«, u kojem su svoje radove objavljivali i autori iz drugih
republika bivše Jugoslavije, nije do danas primilo niti jedno pismo ili drugi


oblik izražavanja kolegijalnog razumijevanja za razaranja koje je doživljavala,
i još dalje doživljava, drvna industrija Hrvatske!
Prof. dr. Marijan Brežnjak


Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu odaslao je apel na engleskom
jeziku gdje se traži zaustavljanje vojne agresije na Hrvatsku u kojoj uz
ljudske živote stradavaju i šume uz ostale prirodne vrijednosti. Apel je
upućen na preko 1000 adresa u svijetu, i to svim članovima Savjeta i časnicima
IUFRO-a, svim šumarskim fakultetima te znanstvenicima i profesorima
s kojima surađuju nastavnici Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Evo sadržaja
ovoga apela:


CROATIAN FORESTS AND MILITARY AGGRESSION ON CROATIA


The communist fédéral army of the former Yugoslavia supported by Serbian
terrorists and plunderers, is attacking Croatia in a war which is destroying people,
plant and animal life, cities and villages, the natural and cultural héritage
and industry in this Republic. The forests of the country are immensely threatencd.
They are being eut without any control. They are also being destroyed by
ccuntless explosions, napalm and phosphorus bombs which cause forest fires.
The Pedunculate oak virgin forest Prašnik near Okučani has been severely damaged.
Another virgin forest, Čorkova Uvala in the Plitvice Lakes National Park
is being ruthesly eut. The forests of Baranja and the Kopački Rit zoological reserve
in the River Drava delta are being destroyed daily. Likewise, the Nature
Reserve of Lonjsko Polje and the forest of the Paklenica, Krka and Mljet National
parks are being deeimated by overcutting and fires.


The marauding army is deliberately setting forest firs. Before really beginning
the attack against the city of Dubrovnik, the fédéral army first set fire to
all the forests of the surrounding area, including the irreplaceable live centuries
old Trsteno Arboretum.


Mcre than twenty wood-processing plants have been destroyed, the damage
of which has been estimated to be about thirty milion US dollars.


The Aggressors have already destroyed the Sisak Rafinery causing an ecological
disaster by the oil spills in the River Sava which flows through large areas
of flatlands forests.


Side by side with the Croatians, most Serbs, Montenegrians, Hungarians and
Czechs and other nations whose homeland is Croatia arc fighting for the freedom
of Croatia.


Besides the thousands of people killed in this, the dirtiest of wars, there are
countless animais, sad examples of a slow death in the forests.