DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 7     <-- 7 -->        PDF

HRVATSKE ŠUME I SRPSKA AGRESIJA NA HRVATSKU


Hrvatska je danas izložena neviđenim razaranjima koje izvodi bivša komunistička
federalna vojska. Ona se stavila u službu četničkih hordi te jedine
preživjele fašističke organizacije u Europi poslije drugoga svjetskog
rata. Uništavajući rat protiv Hrvatske vodi Srbija na čelu sa Slobodanom
Miloševicem s ciljem da se poveća njezina površina u krajevima gdjenavodno prevladava srpsko pučanstvo. Koliko je u tome istine vidi se iz podatka
da se upravo napadaju hrvatski gradovi i krajevi u kojima je hrvatsko
pučanstvo u potpunoj premoći (Vukovar, Osijek, Vinkovci, Dubrovnik, Zadar,
Sisak, Petrinja, SI. Požega i dr.).


U ratu se ubijaju ljudi korišćenjem vrhunske ratne tehnike, a poslijeokupacije nad preživjelim se pučanstvom obavlja neviđeni masakr. Cilj okupacije
je biološko uništavanje hrvatskog naroda. Za slobodu i suverenitet
Hrvatske bore se danas uz Hrvate i ostali građani Republike, Srbi, Česi,
Mađari, Talijani, Albanci, Crnogorci i drugi pripadnici narodnosti.


U ovome ratu šume su vrlo ugrožene. U površinama koje je agresorokupirao šume se sijeku bez, stručnog programa, a budući da je okupiranopodručje šumovito to je veća opasnost za opstanak hrvatskih šuma. Siječe
se sve ono što se prema dimenzijama može iskoristiti i otprema na tržište
Srbije. Već više od jednog stoljeća održavana ravnoteža hrvatskih Suma
danas je ozbiljno ugrožena jer postoje indicije da se neplanski siječe u okupiranim
područjima.


U šumama gdje se vode borbe dolazi do njihova oštećenja. Eksplozijama
mina i raketa oštećuju se debla i krošnje drveća. Vrlo opasne su napalmbombe koje spaljuju krošnje drveća te fosforne bombe i projektili kojiizazivaju šumske požare. Prema dobivenim informacijama značajno jeoštećen strogo zaštićen rezervat šumske vegetacije Prašnik, prašumahrasta lužnjaka kod Okučana. Starost hrastovih stabala u Prašniku je preko350 godina i jedina je lužnjakova prašuma u Europi.


U svijetu se zna o ugroženosti Nacionalnog parka »Plitvička jezera
« koja su već dulje vrijeme okupirana. Ovaj svjetski biser jezerskeljepote koji se odlikuje sedrenim barijerama i prekrasnim slapovima okružen
je prirodnim bukovo jelovim šumama. Tu se nalazi i jedna od najljepših
europskih prašuma bukve i jele Č o r k o v a uvala. Imamo dojave da
se u prašumi izvode sječe. Starost stabala u ovoj prašumi iznosi od 400 do
700 godina, pa bi puno budućih generacija bilo prikraćeno za doživljaj koji
nam danas pruža ova prirodna šuma.


Okupator namjerno izaziva šumske požare u Republici Hrvatskoj. U
agresiji na D u b r ov n i k najprije su spaljene šume njegova okoliša. Tako
je uništen i arboretum Trst eno pokraj Dubrovnika osnovan u XV. stoljeću.
Arboretum je predstavljao prirodnu rijetkost te je bio zaštićen kao
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 8     <-- 8 -->        PDF

spomenik prirode i kulture. Ta vrijedna zbirka ukrasnog drveća, grmlja i
drugog bilja te spomenik renesansne vrtne arhitekture južne Hrvatske jenamjerno spaljena. To isto se desilo s mnogim drugim šumama uz. Hrvatsku
obalu Jadrana gdje se pojavio agresor.


Sustavno se uništavaju šume okupirane Baranje, a najviše je ugroženKopački rit, park prirode u delti Drave unutar kojega se nalazi specijalni
zoološki rezervat koji je najveća prirodna oaza riba, ptica i divljači
ovoga dijela Europe. Republika Hrvatska ne može danas jamčiti očuvanje
ovoga jedinstvenog ekosustava okupiranog po federalnoj vojsci i pljačkaškim
četničkim hordama. Okupirane su i ratom uništavane u Europi jedinstvene
ritske šume vrba i topola u području Vukovara te uzvodno od Kopačkog
rita u Baranji.


Ugrožene su i nizinske šume Parka prirode L o nj s ko polje zatim
Kupčine te šume nacionalnih parkova Krka i Paklenica, u kojima
su ratne operacije što vodi do uništenja šuma bilo nestručnom sječom, izazivanjem
požara i ozljeđivanje krošanja i debata eksplozivom.


Uništenje rafinerije nafte u Sisku izazvalo je požare uz pojave štetnih
plinova koji su opasni za šume. Izlijevanjem velikih količina nafte u
rijeku Savu čije poplavne vode ulaze u nizinske šume, trovat će šumske
ekosustave.


Uz veliki broj ljudi u ovome ratu ubijeno je i puno životinja. Korištenjem
suvremene ratne tehnike kao što su višecijevni raketni bacači, napalmbombe i kazetne bombe, stradava kako biljni tako i životinjski svijet šume
što jako ugrožava napadnute šumske ekosustave. Žalosni su primjeri polaganog
ugibanja ranjenih životinja u šumi.


Iz svega što smo rekli proizlazi da su šume u Hrvatskoj ozbiljno ugrožene,
kako propadanjem od kiselih kiša tako i neviđenim ekocidom uvjetovanim
ratnim razaranjima koja danas pogađaju jednu trećinu njene površine,
dok se nepovoljne posljedice predviđaju u većem dijelu južne Europe.


Prof. dr. Branimir Prpić