DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 61     <-- 61 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE — PREL1MINARY COMMUNICATION
UDK 639.1(45) (Capreoleus c. L.) šum. list CXV (1991) 497


ISTRAŽIVANJE SRNEĆE DIVLJACI U REVIRU
HAHNEBAUM — JUŽNI TIROL


Marijan GRUBEŠIĆ*


SAŽETAK: Autor opisuje istraživački projekt srneće divljači
u visokoplaninskom prostoru. Cilj istraživanja, koje još uvijektraje, jest odgovoriti na nekoliko pitanja koja se postavlaju prilikom
gospodarenja srnećom divljači. Istraživanje je obuhvatilo
utvrđivanje približnog brojnog stanja divljači i to metodom hvatanja
i markiranja, odnosno postavljanjem ogrlice za telemetrijsko
praćenje. Utvrđeno je da se u reviru nalazilo oko 100 grla
srneće divljači, odnosno oko 30 grla/100 ha. Utvrđivana je veličina
revira markiranih grla telemetrijskim praćenjem i dobiveni
su rezultati radijusa kretanja, tj. o dnevnoj i sezonskoj migraciji.
Značajnim odstrelnim zahvatom 1986. godine smanjen jebroj divljači na oko 1/3 prijašnjeg broja pa se prati dinamika
populacije i kako divljač reagira na promjenjivu gustoću populacije.


Provjerava se osim toga potreba zimske prehrane putem tzv.
eko-dijete, odnosno prati se kako srneća populacija egzistira bez
prihrane u zimskom razdoblju u visokoplaninskom području.
Dosadašnja saznanja pokazala su da i bez prihrane srneća divljač
održava dobru kondiciju.


Ključne riječi: srneća divljač, gustoća populacije, markiranje,
telemetrija, dinamika populacije.


I. UVOD
Istraživanje srne (Capreoleus capreolus L.), njenog načina života i njenih
osobina staro je koliko i samo organizirano lovstvo. Srneća je divljač
posebice interesantna zbog svojih specifičnosti koje su pobudile pozornosl
brojnih domaćih i stranih istraživača. Spomenimo samo inženjera Zvonka
Cara, inženjera Čeovića, Gostića, Rajića, Sežuna i niz inih.
Od stranih na prvom mjestu je Bubenig teLochmann, Metzery
Nebesk y i drugi. No, unatoč brojnim istraživačima i mnogim djelima


o srnećoj divljači, ona je ostala do danas tajanstvena i u mnogo detalja
neobjašnjena, a osobiti se problemi javljaju prilikom utvrđivanja njena
brojnog stanja. Još ne postoji metoda koja bi sa sigurnošću davala brojno
stanje srneće divljači u nekom reviru. To je ujedno i povod za brojna is!
Grubešić Marijan, dipl. ing., Šumarski fakultet, Zagreb, Svetošimunska
c. 25