DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Kao što je već naprijed rečeno, sadnja je vršena na čistim površinama
na sječinama gdje su četinjače unesene na površine sa listačama i stvarane
mješovite sastojine.


U mješovitim sastojinama nije obavljeno mjerenje rasta i prirasta i
ne može se sa sigurnošću dati sud o uspješnosti tog zahvata.


Površine na kojima su unašane četinjače prethodno su bile pod sastojinama
cera i graba i eventualno rijetkog hrasta lužnjaka. U pomlatku su
bile zastupljene biljke graba i cera, kao i pokoja biljka hrasta lužnjaka
i druge vrste. Ceru i grabu su veoma jako tjerali izbojci iz panja pa su se
površine vrlo brzo zatvarale u sklopu. Unesene biljke četinjača brzo su
dolazile u podređeni položaj pa se moralo intervenirati s jakim njegama,
kako bi ih se spasilo. Na površinama gdje su intervencije zakasnile ili su
bile slabijeg intenziteta četinjače su brzo bile nadrasle cerom i grabom i
ubrzo su propadale, naročito bor i borovac. Smreka i duglazija dosta dobro
podnose zasjenu i duže se održe na životu, dok se ariš zbog brzog rasta
u visinu uspjeva održati u tako jakoj konkurenciji.


Visinski prirasti svih vrsta kojima su terminalni vrhovi bili na svjetlu,
približno su isti kao i na čistim površinama, ali je debljinski prirast znatno
zaostao zbog brzog odumiranja grana dok živi dio krošnje ostaje na samo
nekoliko vršnih pršljenova.


Istovjetna intenzivnost mora biti i u zahvatima čišćenja i prvih proreda
ako se želi četinjače konačno spasiti.


Conifers in the Region of Eastern Slavonia


S u m ma r y


In the région of the Forest Office of Vukovar conifers, predominantly Pine,
Larch and some other species, were introduced and some trees or tree-groups
are still today in existence.


During the 1964—72 period the introduction of conifers was continued in the
région of the Mirkovci and Vukovar forest offices. Spruce, Douglas Fir, Eastern
White Pine, Larch and Scotch Pine were planted in various spacings and ratios
of mixtures according to species. Planting was carried out in clear areas which
resulted from grubbing and deep ploughing after clear felling of Bitter Oak and
Hornbeam stands, or mixed stands were established together with broadleaved
trees without land préparation. A total of 206 ha of coniferous trees were raised.


Parallelly with the raising of conifers some smaller expérimental plots were
laid down on three locations, where measuring was performed in view of the
monitoring of growth and incrément.


The best results ere achived in the growth of Douglas Fir and Larch, followed
by Spruce, while Scotch Pine failed in view of incrément and technical
value, and Eastern White Pine failed due a permanent dieback.


At an early stage coniferous trees in mixed stands are permanently endangered
by the autochthonous species of Bitter Oak and Hornbeam, which nécessitâtes
fréquent and intensive interventions.