DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Tablica 3.


1 ha — starost 25 godina


Sadašnji s stanje — 1990. g-Izv. ] prored. Sveukupno


Broj Broj


Vrsta drveća Pr. Vi-TemeljDrvna
Tekući Pro. Drvna proizve


stasta


pr. sina nica masa prir. pr. masa deno


bala 2 3 3 3 bala 3


cm m mmmmm


m


kom kom


ariš 210 26,3 19,7 11,41 102,29 7,79 6,18 164 52,20 154,49
bijeli bor 255 16,1 13,2 5,17 29,34 1,44 1,17 29,34
borovac 157 22,8 14,8 6,43 41,87 1,44 1,83 35 4,00 45,87
popunjav. 109 6,9 9,0 0,42 1,91 0,36 0,08 1,91


Ukupno 731 21,2 16,0 23,43 175,41 11,03 9,26 199 56,20 231,61


Opaska: sred. prsni promjer i visina su obračunati bez popunjavanja.


Prsni promjeri mjereni su milimetarskom klupom, a visine Blume-Leiss-
ovim viisinomjerom.


DISKUSIJA I ZAKLJUČCI


Dosadašnji rezultati proizvodnje četinjača su zadovoljavajući, a mogli
su biti i bolji da su omjeri vrsta bili drugačiji i raspored sadnje na terenu
povoljniji.


Zelene duglazije i ariš su po rezultatima u proizvodnji daleko najbolji
i vjerojatno u međusobnoj kombinaciji bi dali veoma visoke prinose.


Zbog relativno rijetkog sklopa u prvih 10-ak godina na deblovini ima
mnogo urasMh grana koje nakon sklapanja krošanja odumiru, ali dugo ostaju
na deblovini. Da bi se poboljšala kvaliteta deblovine do 5 metara visine
se obavlja orezivanje grana na unaprijed obilježenih ili odabranih 400 stabala
po hektaru, s kojima će se gospodariti do kraja ophodnje. Ophodnja
za četinjače određena je na 60 godina.


Smreka zaostaje u prirastu za duglazijom i arišem, međutim u gustom
sklopu (Jelaš) prirast je visok, ali su dimenzije stabala slabe, pa bi i
ophodnja morala biti visoka da bi se proizvela vrijednija drvna masa. Smreka
na ovom području ne može biti dugog vijeka, što potvrđuju i manje
grupe na području Šumarije Vukovar, koje su se sušile u dobi od 70-ak
godina.


Smrekovo drvo je veoma traženo kao sitno tehničko drvo, odnosno tanja
oblovina što bi se moglo postići do pedesetak godina.


Bijela bor je veoma granat s mnogo debelih prostranih grana, a u mlađoj
dobi i zbog čestog napada borovog savijača. Mnoga stabla su rašljava
ili u vršici gnijezdasto formirana. Gustoća sadnje koju smo koristili nije
dovoljna za povoljniji dzgled deblovine. Nakon desetak ili petnaestak godina
kad kulture dođu u gušći sklop formira se izraziti vršni izbojak i grane
počnu odumirati, ali veoma dugo ostaju na deblovini.


Za borovac je uglavnom već sve rečeno ranije Debljinski i visinski prirast
je prilično visok dok su stabla zdrava, ali je obolijevanje i odumiranje
sve češće i jače. U proredama se zato sve više računa na njega.