DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 57     <-- 57 -->        PDF

J e 1 a š


Kultura smreke totalne starosti 38 godina. Do sada je izvršena jedna
proreda u 30-toj godini, ne računajući ranije izvađena stabalca za božična
i novogodišnja drvca. Proredom je izvađeno 110 m:l ili 659 stabala po jednom
hektaru. Sada po hektaru još ima 867 stabala.


Srednji prsni promjer 19,6 cm


Srednja visina 18,9 m


Temeljnica 38,44 m-


Drvna masa 341,08 m3


Tekući prirast (1990. g.) 8,93 nr


Ukupno proizvedeno 451,50 m:l (zajedno s proredom)


Prosječni dobni prirast između 12 i 20 g. ( 8 g.) iznosi god. 15,12 ih3


Prosječni dobni prirast između 21 —30 g. (10 g.) iznosi god. 20,35 m3


Prosječni dobni prirast između 31 — 38 g. ( 8 g.) iznosi god. 15,20 m3


Najveći prosječni dobni prirast bio je između 20 i 30 godina rasta da
bi potom pao ponovno na 15 m3 godišnje kao i u ranijem razdoblju. Jedan
od uzroka pada prirasta je upravo izvršena proreda u 30 godini i drugi uzrok
su dvije veoma sušne godine (1988 i 1990. g.) od kojih je ova druga
bila sa veoma malom količinom oborina još od jeseni 1989. godine, a pogotovo
u toku vegetacije 1990-e, kad je tekući prirast pao na 8,9 m:l po ha.


Petrovačka Dubrava


Ukupna starost kulture je 25 godina i do sada je izvršena jedna proreda
u 20-toj godini, a vađen je samo ariš i to svaki drugi u redu i šušci
borovca. Zbog lošeg rasporeda stabala, ista vrsta u svakom trećem redu,
ariš je zbog brzog rasta brzo došao u pregust sklop u redu, dok istovremeno
redovi bijelog bora i borovca su sa slabijim sklopom i to prvi zbog slabijeg
prirasta, a drugi zbog stalnog sušenja. Obje ove vrste su osjetno bile
prorjeđene odmah nakon sadnje od poljoprivredne međukulture (kudelja).
Zbog zakašnjelog popunjavanja arišem i duglazijom ta stabla su osjetno zaostala
u rastu.


Rasponi prsnih promjera kod ariša se kreću od 16,0 — 32,8 cm, kod bijelog
bora između 9,6 — 21,8 cm i kod borovca od 12,1 — 31,0 cm, ne računajući
popunjavanje.


Nakon prorede prosječni dobni prirast je bitno smanjen jer je ariš kao
najbrže rastuća vrsta po broju stabala smanjena na polovicu, a i već spominjane
sušne godine su vjerojatno pridonijele padu prirasta. Rezultati dosadašnjeg
rasta iznijeti su u Tablici 3.


Napomena: Kod obračuna drvnih masa za smreku, duglaziju i ariš korištene
su »tablice masa jele i smreke« »Radovi« Šumarskog instituta Jastrebarsko
— podaci za smreku — 1976. god.


Obračun borovca i bijelog bora obavljen je računskim putem, a vrijednost
»obličnog broja« za bijeli bor iznosila je 0,42; a za borovac 0,44—
—0,45.