DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 47     <-- 47 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*595.7 (497.13) (Argyresthia thuiella P.) šum. list CXV (1991) 483


TUJIN MINER (ARGYRESTHIA THUIELLA PACKARD
ARGYRESTHIIDAE — LEP.) NOVA VRSTA U HRVATSKOJ
Katarina OPALICKI*


SAŽETAK: Autor daje kratak morfološki opis tujina minera
te iznosi svoja zapažanja o štetnosti i rasprostranjenosti u Hrvatskoj.
Ukazuje na nedovoljno poznavanje njene biologije. Štetnik
se kod nas može naći za sada samo na Thuja occidentalis, iako
se u literaturi spominju i drugi domaćini. Prczimijuje gusjenica
u Ijuskastim listovima (iglicama) koja minira iglicu u dva perioda
jesen i proljeće. Usljed napada iglice gube boju postaju gotovobijele, a kasnije posmeđe (joto 1.).


Ključne riječi: Tujin miner, štetnik, iglice.


UVOD


U parkovima i nasadima Hrvatske sve češće se javljaju insekti nepoznati
u našoj entomofauni (Asthenia pygmaeana Hbn.) ili vrste koje su u
Europu dospjele prvi puta pred petnaestak godina. Moljac koji se pojavio
na tuji poznat je štetnik u Americi na američkom drvu života. U europskoj
literaturi spominje se prvi put 1974. godine (Frankenhuyzen, Van, A., a i b).
Argyresthia thuiella (Packard) utvrđena je prvi put u Njemačkoj Saveznoj
Republici u Berlinu 1976. (Dern, R. und F. Hahn) na Thuja occidentalis i
Chamaecyparis lawsoniana »Alumii«.


Kod nas je ova vrsta prvi put utvrđena na živici u Samoboru u travnju
1990. godine, kasnije u Velikoj Gorici iste godine, zatim ponovno 1991. god.
u Samoboru na Thuja occidentalis L. O ovom mineru u našoj entomološkoj
literaturi nema podataka. Domaćin ovog moljca je Thuja occidentalis. Vrsta
koja je iz Sj. Amerike prenesena u Europu još 1545 godine i može se smatrati
gotovo udomaćenom vrstom. Zahvaljujući njenim skromnim zahtjevima
na stanište ona je kod nas veoma tražena. Raste na osami i u sjeni.
Najbolje uspjeva na vlažnom pjeskovitom tlu. Ne podnosi žegu kroz dulje
razdoblje, kao ni sušu na suhim tlima. Osjetljiva je na prašinu i dim te ostale
zračne polutante u gradskoj sredini. Do sada je tuja kod nas odoljevala
svim nedaćama, ali posljednjih desetak godina, sve je više podložna
bolestima čiji su uzročnici gljive, te napadu ovog minera, štitast´ih ušiju
(Diaspididae) i zlatica (Chrysomelidae). Zapadna tuja je drvo visoko oko
20 m, sa kratkim horizontalnim granama i piramidalnom krošnjom. Lišće


* Prof. dr. Katarina Opalički, Šumarski fakultet, Zagreb, Svetošimunska
cesta 25.
483
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 48     <-- 48 -->        PDF

je ljuskasto na plosnatim izbojcima. U svojoj domovini čini sastojine sama
ili u zajednici sa arišom (vlažna i vapnenasta tla). Njen uzrast u Hrvatskoj
je veoma varijabilan.


SI. 1. Ttijin miner — Argyresthia thuiella Packard.
Oštećenje na izbojku


(Foto: B. Hrašovec"


MORFOLOGIJA I BIOLOGIJA TUJINA MOLJCA


(A. THUIELLA PACK.)
Od velikog broja vrsta koje pripadaju rodu Argyresthia Hb. oko četrdesetak
dolazi u Europi, od kojih su neke štetnici na voćkama, jedan broj
predstavlja važne štetnike na lišću i pupovima listača (breza, vrba, topola)
a drugi na iglicama i pupovima četinjača (jela, smreka, ariš). Na jeli —
Abies alba Müll, dolaze kod nas u Hrvatskoj dvije vrste: A. fundella F. R.
u iglicama i A. illumiantella F. R. u pupovima, a prvi puta susreće se tujin
moljac igličar A. thuiella Pacard. Morfologija i biologija ove vrstfe veoma
su slični jelinu moljcu igličaru.


MORFOLOGIJA
Imago


Opis imaga ne razlikuje se od onog koji je dao Frank enhuyzen,
Van A. (1974) i Plate, H. i V. Köllner (1977). Raspon krila imaga
mjeri 7—10 mm. Prednja krila su sjajnobijela (srebrnasta) sa smeđim po
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 49     <-- 49 -->        PDF

prečnim prugama, koje su prema vrhu krila sve gušće. Krila su razmjerno
uska i prema vrhu zašiljena, stražnji rub završava s resama. Se žila ne
dosiže do prednjeg ruba krila.


Na glavi su dlačice i istaknute postrane facete. Ticala su nitasta, 3/4
dužine raspona prednjih krila, sa vidljivim svjetlijim i tamnijim prstenćićima.
Scapus proširen. Za vrijeme mirovanja leptir ima vertikalno sklopljena
krila iznad abdomena koji je u uzdignutom položaju i ne dodiruje
podlogu na kojoj sjedi. Ovo je karakteristika i drugih vrsta roda Argyresthia.
Spolni dimorfizam nije izražen. (Foto 2.)


(Foto: B. Hrašovec^


Kukuljica


Pupa obteeta zelene boje sa tamnosmeđim usnim ustrojem i završetcima
krila na sternalnoj strani tijela. Veličine oko 3—3,5 mm. Krila, ticala
i zadnje noge pokrivaju dio 8. segmenta. Kremester nije izražen. Kukuljica
je najčešće vertikalno postavljena sa glavom prema gore usmjerenom. Nalazi
se u hodnicima sa bočne strane izbojka, koji su malo ispupčeni.


Gusjenica


Dužine 4—5 mm. Boje zelene. Glava nešto tamnija od tijela kao i nadvratnjak,
te analna pločica. Prednje noge blijedo smeđe. Abdominalne noge
tipa pedes coronata.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Jaje


Opis jajeta nismo u literaturi našli iako stoji podatak da je odloženo
u pazušac između izbojaka, a mi do sada nismo uspjeli naći jajašce.


RASPROSTRANJENOST I BILJKE HRANITELJICE


Prema dostupnoj literaturi ova je vrsta dosad konstatirana u Europi i
to u Nizozemskoj i Njemačkoj. Spominju se samo neki uži lokalitetu. Prema
navodima Plate H. i V. Köllner (1977) vrsta je uvezena iz Amerike
gdje je poznata kao štetnik američkog drva života. Navedeni autori utvrdili
su ovu vrstu na Thuja occidentalis, T. plicata i Chamaecyparia lawsoniana.


U Zapadnom Berlinu ova se vrsta toliko namnožila u vrtovima i nasadima
da je provedeno i suzbijanje kemijskim sredstvima (Decis, 0,05°´o i
Gardona, 0,12%).


Kod nas u Hrvatskoj vrsta je utvrđena u bližoj okolici Zagreba, ali ne
i na užem području grada.


BIOLOGIJA


U našim klimatskim prilikama biologija vrste još nije proučena dovoljno.
Oštećivanje je zapaženo u dva vremenska perioda jesen i proljeće.
U jesen su oštećenja slabo izražena, što se može objasniti malenim gusjenicama
koje konzumiraju manje hrane. U proljeće minirane iglice postaju
blijede i providne a kasnije u travnju i svibnju posve pobijele i postaju lako
uočljive (Foto 1.). Na oštećene izbojke brzo se nasele štitaste uši a mine su
pogodne za prodor gljiva u biljni organizam. Nakon gubitka asimilacijske
površine javljaju se sekundarni štetnici, ksilofagi u drvu (Scojytidae i Buprestidae).


Tuja je vrsta veoma tražena u gradskom zelenilu kod nas, kao i ostale
vrstfe na kojima se ovaj miner pojavljuje, stoga treba biologiju ovog moljca
i njegovo suzbijanje pobliže istražiti.


LITERATURA


Dern, R. und F. Hahn, 1976: Argyresthia thuiella (Pack.) an Thuja oeeiden


talis und Chamaecy paris lawsoniana »Alumii« in Südhessen. Gesunde Pflan


zen 28, 32—35.
Frankenhuyzen, van, A., 1974-a: Bestrijding van de Thuja mineermot (Argyresthia
thuiella Pack.) Groen 30 (3), 86—87.


Plate, H. -P. und V. Köllner, 1977: Zum Auftreten von Argyresthia thuiella


(Packard) (Lepidoptera, Hyponomeutidae) in Deutschland. Nachrichlenbl. Deut.


Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 29, 33—36.
Köllner , V. und H. -P. Plate , 1982: Bekämpfung der Amerikanischen Lebensbaumminiermotte,
Argyresthia thuiella (Packard), an Thuja. Nachrichlenbl.
Deut. Pflanzenschutzd. (Braunshweig) 34, 179—181.


486
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 51     <-- 51 -->        PDF

The Miner off Thuia (Argyresthia thuiella Packard — Argyresthiidae: -Lep.),
New Species in Croatia


S u m m a r y


The author gives a short morphological describe of the Thuia miner and
shows own views about damage and location in Chroatia. So shows that biology
of this miner is still unknown. The pest is in our locations known just in Thuja
occidentalis but in literature we mention the other hosts. The caterpillar spends
winter in the shell leaves (neddles). She mined needle in two periods — in autumn
and spring. The needles loose their colour and became allmost white and pale,
later they became brown (photo 1).