DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 44     <-- 44 -->        PDF

teran&ku Europu (Adrastus limbatus), te za centralnu Europu i Hrvatsku
(Phyllobius einer as cens).


Iz navedenog prikaza vidi se da su nađene vrste najvećim dijelom
(njih 59 ili 40"n) vrste karakteristične za Europsko područje. Nešto manje,
35 (23,8%), ih dolazi i na područje šire Azije, a 28 (19,0%) na području Europe
i Sibira. Nađeno je 15 (10,2%) vrsta koje su široko rasprostranjene na području
cijelog Palearktika. Od vrsta koje su nađene na području Europe
i dijela Afrike nađeno je 7 (4,8%), a još t´ri vrste (2,0%) dolaze osim na ovom
području i u Aziji (si. 1. a.).


Od vrsta koje dolaze na području Europe najveći dio dolazi na području
čitave Europe (11; 24,4%), te Europe i Kavkaza (12; 26,7%). Ostalo najvećim
dijelom dolaze u centralnoj i borealnoj Europi (9; 20,0%). Usprkos blizine
Alpa karakterističnih vrsta za to područje ima malo (5; 11,1%). Isto je
malo vrsta koje dolaze u mediteranu (4; 10,9%). Još četiri vrste dolaze u
centralnoj Europi dok se dvije spominju i za orijentalno područje, jedna za
Mediteran, a jedna za Hrvatsku (si. 1. b).


5. ZAKLJUČAK
Iz ovih podataka o zoogeografskoj pripadnosti pojedinih vrsta može se
zaključiti da su nađene vrste karakteristične za šire područje Europe i Palearktika
te da postoji samo manji broj vrsta karakterističnih za Mediteransko
(4; 10,9"u vrsta) ili Alpsko područje (5; 11,1% vrsta). Od eurpskih vrsta
najveći broj (9; 20,0" o) pripada ccntralnoeuropskim vrstama što smo i
očekivali s obzirom na zoogeografski položaj Krške kotline u mediteransko-
europskoj podoblasti, provinciji europskih, pretežno listopadnih šuma.


LITERATURA


A d a m o v i ć, L. 1907. Die Pflanzengeographische Stellung und GlJederund der
Balkanhalbinsel. Wien.
Beck Man naget ta, G. 1901. Die Vegetationsverhältnisse der Illirisehen Lander.
Leipzig.
Brunner v. Watten wyl c. 1882. Prodromus der europacishchen Orthopteren.
Leipzig.
Durbešic, P. 1983. O fauni kornjaša (Coleoptera) livadnih zajednica uz tokove
Mirne i Raše u Istri. Acta entomologica Jugoslavica, Vol. 19 Num 1—2.
Durbešic, P. 1983. Fauna Coleoptera dviju livadnih zajednica Učke i Ćićarije.
Biosistematika. Vol. 9, No. 2, 119—128.
Durbešic , P. 1983. Cenološke karakteristike Coleoptera u asocijaciji Ableti-Fagetum
illyricum u Gorskom Kotaru. Acta entomologica Jugoslavica. Vol. 20.
1—2.
Durbešic , P. 1983. Zoogeografske karakteristike kornjaša (Coleoptera) dviju
livadskih zajednica Učke i Ćićarije. Ekologija, Vol. 18, No. 2. 121—144.
H a d ž i, J. 1931. Zoogeografska karta Kraljevine Jugoslavije. Zbirka karata Geografskog
društva, br 2. Beograd.
Horvat , I. 1954. Pflanzeneeographische Gliderung Südosteuropas. »Vegetatio«,
Vol, V—VI.
Kobelt , W. 1897. Studien zur Zoogegraphie. I Molluscen der palaearktischen
Region. Weisbaden 1897.


480