DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 135     <-- 135 -->        PDF

Šumskog gospodarstva »Šamarica« u Zagrebu
i to u Šumariju Samobor, koju
vodi sve do 1. travnja 1985. godine, kada
prelazi u Šumsko gospodarstvo Zagreb
na položaj direktora Sektora za
šumarstvo u Šumskom gospodarstvu.
Sretna je okolnost za struku da je
dr Vraneš proveo 7.1 godine na radu
u istom šumskom arealu, u području
samoborskog i žumberačkog gorja,
koje je geografskim položajem i botaničkom
osebujnosti vrlo interesantno.
Mogao je proučavati i pratiti život šume
jedan dugi period, te je mogao i ubirati
prave plodove u sastojinama, na čijem
je uzgoju sudjelovao. Iskoristio je taj
period, da bi mnoge heterogene sastojine,
neuredne i loše, «gospodario u normalne
uzgojne oblike i usmjerio u kvalitetan
razvoj. Radi na konverziji loših
sastojina sa četinjačama. Tako je period
svoga rada obilno iskoristio na sanaciji
šuma toga područja, na intenziviranju
šumske proizvodnje, otvaranju sastojina
putevima, na smanjenju proizvodnih troškova,
na podizanju kvalitete rada i standarda
radnika. Za vrijeme svojeg rada
posebnu je pažnju posvetio izgradnji
šumskih komunikacija, jer je otvaranje
šumskih površina bio najveći problem
do tada zatvorenih i nepristupačnih šuma.
Izgradnjom šumskih prometnica otvarana
su i područna sela koja su bila
nepristupačna i zabačena.


Brinuo se i inicirao izgradnju poslovnih
objekata, lugarnica i objekata radničkog
standarda, a posebna mu je bila
briga stalno nastojanje na povećanju
fonda proizvodnih šumskih površina, otkupom
i sređivanjem imovinsko-pravnih
odnosa.


Bio je jedan od veoma rijetkih šumarskih
stručnjaka s najvišim kvalifikacijama
koji su radili u neposrednoj proizvodnji,
što znači u Šumariji, i to najveći
dio radnog vijeka.


U Šumskom gospodarstvu Zagreb došle
su do izražaja njegove organizacione
sposobnosti na stvaranju nove organizacije.
Posebno vrijedi istaknuti njegov doprinos
na pravilnom vrednovanju rada
šumarskih stručnjaka koji su kod prvih
oblika »ourizacije« obično bili slabo korišteni
i zapostavljeni.


Kao čovjek bio je osebujan. Pripadao
je socijalistički orijentiranoj omladini
još kao student. Učestvovao je u
NOB-u od 1944. godine. Imao je izgrađenu
vlastitu doktrinu o društvenim odnosima
i događajima za vrijeme rata i
poslije ustrojstva nove Jugoslavije. Držao
je do svojih načela, jer vjerovao je
u njihovu ispravnost, imao je svoj »credo
« kome je ostao vjeran do kraja života.


Nećemo zaboraviti njegov živi interes
za sve stručne probleme, bistrinu i
prodornu misaonost, veliku radnu energiju
i ljudskost kojom je osvajao sve
oko sebe i zato je uživao poseban ugled
i autoritet. Ostati će u sjećanju kao poklonik
rada, inicijative i poslovne poduzetnosti.


Neka ovo bude izraz zahvalnosti dr
ing Vojislavu Vranešu za dugogodišnji
predani rad i neka 55a uvrsti u »šumarske
besmrtnike«.


Slava dr ing Vojislavu Vranešu!


Franjo Petrović
Milan Mesić
Mladen Stojković