DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 132     <-- 132 -->        PDF

IN MEMORIAM


BERNARD HRUŠKA,
dipl. inž. šum.


»Smrt je slična snu« napisao je Sokrat
u svojim razmišljanjima »O smrti«.
Život je samo san i jedna iskra od toga,
i u tom Vječnom kontinuitetu kao i svi
drugi, tekao je i život našeg dragog prijatelja
i kolege Bernarda Hruške.


Preuzeo je vječno svjetlječu baklju
rada od onih već zamorenih od tereta
nošenja, i sa novom generacijom velikim
elanom i upornošću stvorio solidnu
osnovu saznanja kako baklju nositi dal´je
u maksismalnoj aktivnosti kojoj je
osnov vječna igra prirode i čovjeka a
u kojoj je prirodna šuma jedan od os


novnih faktora prirode.


Ing. Hruška je izdanak naših sjevernih
slavenskih susjeda Čeha, ali je prihvatio
novu domovinu kao potpuno svoju
i rođenu i posvetio joj cijeli svoj


radni vijek.
Rođen je u Bjeliševcu kod Kutjeva
općina Slavonska Požega 20. svibnja


568


1911. godine. Nakon klasične gimnazije


apsolvirao je šumarstvo na Poljoprivred


no šumarskom fakultetu u Zagrebu 1933.


godine.


S radom počinje 1. II. 1936. godine u
Ispostavi Sreskog načelstva Slavonska
Požega u Kutjevu. Iste godine premješten
je Direkciji šuma Đurđevačke imovne
općine u Bjelovaru a zatim ponovo dolazi
u Kutjevo, gdje ostaje do 1941. godine.
Te godine postavljen je za upravitelja
Šumarije u Vrbanji Ravnateljstva
šuma u Vinkovcima i na toj dužnosti
ostaje cijelo ratno razdoblje. Iz Vrbanje
1946. godine dolazi u Bjelovar na
dužnost direktora Zemaljskog šumskog
poduzeća u Bjelovaru (ZEMŠUMPOH
Bjelovar). Od tada do 1954. godine radi
u Šumskom gospodarstvu Bjelovar (direktor),
u Poduzeću za iskorišćivan´je
šuma u Bjelovaru, u Drvno-industrijskom
kombinatu (DIK) Đurđenovac (tehnički
direktor) i u Šumskom gospodarstvu
»Papuk« u Osijeku (generalni direktor).


Od 1954. do 1959. godine republički je
šumarski inspektor u Osijeku a tada
prelazi u Zagreb, u Poljoprivredno-šumarsku
komoru a nakon transformacije
u Privrednu komoru, sve u svojstvu savjetnika.
Paralelno je i sekretar republičkog
Savjeta za šumarstvu, drvnu industriju,
celulozu i papir.


Njegov je životni radni opus velik u
kome je vrlo intenzivno djelovao.


Uživao je veliki ugled stručnog i političkog
rukovodstva. Osnovna njegova
karakteristika bila je temeljito analiziranje
i svestrano sagledavanje svakog
slučaja i problema, znao je rasuditi pozitivno
od negativnog, nije si dozvolio
kapacitirati ni podleći pritisku. Temeljno
je razrađivao i ocjenjivao svaki predmet
i donosio pravilno soluciju o sva


kom slučaju. Radilo ´=e o važnim odluka