DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 131     <-- 131 -->        PDF

U raspravi su prihvaćena ona moguća rješenja koja će maksimalno osigurati
korišćenje poslovnog i drugog prostora u Šumarskom domu za unapređenje i
razvoj šumarstva Hrvatske i onih djelatnosti koje PREDSTAVLJAJU VRIJEDNOST
ŠUMARSKE ZNANOSTI I PRAKSE U PROŠLOSTI I BUDUĆNOSTI.


Zaključeno je da se razgovara s predstavnicima Šumarskog fakulteta i Javnog
poduzeća »Hrvatske šume« o preraspodjeli prostora u Šumarskom domu.


Osnivanjem j . p. »Hrvatske šume« stvaraju se pretpostavke za ostvarivanje
postavljenih ciljeva iz PROGRAMA koji je poslužio kao podloga — opravdanje
za donošenje ZAKONA O DENACIONALIZACIJI PROSTORA U ŠUMARSKOM
DOMU 1977. godine.


Upravni odbor je usvojio prijedlog da se poslovni prostor na I. i II. katu
prvenstveno koristi za stručne poslove j . p. »Hrvatske šume«, a prostori prizemlja,
podruma i potkrovlja za poslove u organizaciji Hrvatskog šumarskog društva.
Poduzećima organizacijama i drugim korisnicima poslovnog prostora u Šumarskom
domu, koji po svojim djelatnostima nisu u funkciji unapređenja šumarske
znanosti i prakse potrebno je otkazati ugovore o zakupu u skladu zakonskih i
drugih važećih normi i dogovora.


Usvojena je Odluka kojom se od 1. studenoga određuje visina zakupnine po
1 m-´ u prizemlju, I. i II. katu u najnižem iznosu 250,00 dinara, a u podrumu i
potkrovlju se umanjuju za 25"/0.


Potrebno je analitički sagledati realne potrebe i mogućnosti korištenja prostora
u Šumarskom domu — izraditi koncepcijski pregled stanja i idejnih rješenja
(od podruma do potkrovlja).


Ad. 7.


1.
Prihvaća se prijedlog Šumarskog fakulteta prodekana DT odjela da Hrvatsko
šumarsko društvo bude suizdavač za tiskanje časopisa DRVNA INDUSTRIJA.
Odluka u sudjelovanju o sufinanciranju donijeti će se naknadno.
2.
Usvaja se prijedlog za imenovanje komisije za Inventuru s 31. 12. 1991. g.
1.
Slonje Slavica, predsjednik
2.
Belić Đurđa, član
3.
Antonie Vlatka, član
3.
Obavijestiti Šumarska društva o novoj registraciji i poslati im STATUT
HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA.
4.
Doznačiti 60.000,00 dinara za pomoć progonjenima i Zboru narodne garde.
5.
Prihvaća se sudjelovanje u organiziranju tradicionalnog ispraćaja stare godine
u Šumarskom domu.
Zapisnik sastavio: Predsjednik Upravnog odbora
(Ivan Maričević, dipl. inž. v.r.) (Adam Pavlović, dipl. inž.)