DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 130     <-- 130 -->        PDF

siječnja do 30. rujna 1991. g. i drugih priloga. Ivan Maričević u svojem izlaganju
konstatirao je da su rezultati još uvijek zadovoljavajući — ukupni prihodi ostvareni
su s indeksom 112,26, a ukupni rashodi s indeksom 87,94. Posebno su naglašeni
problemi naplate, osjetno je povećan broj dužnika i ukupni iznos potraživanja.
Tehnički centar za drvo kao zakupac poslovnog prostora nije podmirio
svoje obveze za 10 mjeseci 1991. godine, a Tehnološki fakultet za vi.še godina
unazad. Redovnim sudskim putem nastojimo naplatiti potraživanja.


Nakon rasprave usvojen je Izvještaj o poslovanju za razdoblje siječanj—rujan
1991. godine s odgovarajućim prijedlozima za realizaciju planiranih zadataka,
Odluka o vrijednosti boda u iznosu 96,99 dinara za obračun akontacije osobnih
dohodaka od 1. listopada 1991. godine, te odluka o isplati akontacije osobnih dohodaka
za razdoblje rujan—listopad u iznosu 88.584,80 dinara.


Ad 4.


Natječaj za poslovnog tajnika Hrvatskog šumarskog društva objaviti u Narodnim
novinama Republike Hrvatske. Komisija Upravnog odbora utvrditi će
prijedlog kandidata.


Ad. 5.


Glavni i odgovorni urednik Branimir Prpić i tehnički urednik Ivan Maričević
dali su kratki pregled o uvjetima tiskanja Šumarskog lista u 1991. godini i mogućnostima
u 1992. godini.


Usvojeni su prijedlozi:


1.
Visina akontacije za pretplatu Šumarskog lista u 1992. godini iznosi:
— zaposleni članovi
500,00 dinara
— studenti, đaci i umirovljenici
200,00 dinara
— poduzeća — organizacije
5.000,00 dinara
— za inozemstvo 80 SAD dolara u dinarima na dan ispostavljanja računa.
2.
Cijene oglasa u Šumarskom listu za 1992. godinu iznose:
— omotna stranica samo četvrta 20.254,50 dinara
— prva i druga stranica unutar časopisa 18.023,20 dinara

stranica unutar časopisa 16.679,20 dinara
— polovica stranica unutar časopisa
11.912,20 dinara
— četvrta stranica unutar časopisa 9.528,70 dinara
Dodatak za boju:
a) za jednu boju 5.958,70 dinara
b) za potpuni color 17.571,00 dinara
Popusti: a) agencijski 20"0
b) akviziterski 20"0
c) za tri do pet oglasa 10%
d) za šest ili više oglasa 15%


3.
Visine autorskih honorara uvećavaju se za 30% od 13. studenoga 1991. goodine.
Ad. 6.


Ivan Maričević, upoznao je prisutne s odgovarajućom dokumentacijom i dogovorima
o mogućnostima racionalnijeg korištenja poslovnog prostora u Šumar


skom domu.