DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 129     <-- 129 -->        PDF

ZAPISNIK


20. sjednice UPRAVNOG ODBORA Hrvatskog šumarskog društva, održane 13.
studenoga 1991. godine u Zagrebu.
Prisutni: Adam Pavlović, dipl. inž. prof. dr. Branimir Prpić, dr. Đuro Kovačić,
dr. Nikola Komlenović, mr. Božidar Pleše, mr. Vladimir Bogati, Edo Kalajdžić,
dipl. inž., Franjo Koral ,dipl. inž., Nadan Sirotić, dipl. inž., Ivan Maričević,
dipl. inž. i Vlatka Antonie.


DNEVNI RED


1.
Obavijest o istupanju iz Saveza inženjera i tehničara šumarstva i industrije
za preradu drveta Jugoslavije.
2.
Usvajanje Zapisnika 19. sjednice Predsjedništva Saveza — Upravnog odbora
Hrvatskog šumarskog društva.
3.
Izvještaj o poslovanju siječanj—rujan 1991. g. — rasprava i usvajanje odluka.
4.
Raspisivanje Natječaja za poslovnog tajnika HŠD-a.
5.
Utvrđivanje visine pretplate za Šumarski list za 1992. godinu.
6.
Problematika Šumarskog doma — preraspodjela poslovnog prostora, visina
zakupnina, ugovaranje i otkazivanje.
7.
Izvještaj o REGISTRACIJI Hrvatskog šumarskog društva.
8.
Tekuća pitanja
Ad. 1.


Predsjednik Adam Pavlović, osvrnuo se na aktivnosti između 19. i ove sjednice,
a posebno na PISMO Upravnog odbora koje je upućeno na adresu Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drveta Jugoslavije, Beograd,
Knez Miloša 9., a koje glasi:


»Savez inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drveta Jugoslavije
nije se do sada ogradio od ekspanzionističkog rata, razaranja i ubijanja
u Republici Hrvatskoj u kojem je do sada poginulo i ranjeno mnogo naših članova
i uništene su velike površine šumskih bogatstava, pa zbog toga istupamo iz
članstva naslovnog saveza Jugoslavije«.


Informacije o aktivnostima, kao i tekst pisma jednoglasno je prihvaćen.


Ad. 2.


Predsjednik Adam Pavlović, ukratko se osvrnuo na sadržaj zapisnika, a Ivan
Marićević pročitao je tekst usvojenih prijedloga pod 4. i 5. točkom dnevnog reda.
Nakon određenih objašnjenja prihvaćen je Zapisnik 19. sjednice bez posebnih
primjedbi.


Ad. 3.


Vlatka Antonie, upoznala je prisutne o ostvarenom prihodu i rashodu po pojedinim
stavkama iz pregleda o Izvršenju financijskog plana u vremenu od 1.