DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 128     <-- 128 -->        PDF

Stručna služba HSD. Društvene prostorije HSD nalaze se u Šumarskom domu,
Trg Mažuranića 1 l/prizemno.


XV. PRESTANAK RADA HSD
Cl. 53.


Odluku o prestanku rada HSD donosi redovna ili izvanredna Skupština HŠD
dvotrećinskom većinom delegata svih Društava HŠD.


Cl. 54.


U sluaju prestanka rada HŠD sva imovina, kao i osobe u radnom odnosu
pripada novoformiranoj organizoiji, koja će nastaviti rad HŠD, ukoliko bude
osnovana.


U protivnom imovina HŠD prelazi pod upravu Šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu sve do osnivan´ja nove stručno-društvene organizacije s istim
ili sličnim ciljevima i zadacima.


XVI. ZAVRŠNE ODREDBE
Cl. 55.


Ovaj Statut stupa na snagu kad ga ussvoji Skupština HŠD.


Cl. 56.


Društva inženjera i tehniara šumartva i drvne industrije dužna su da u roku
od 6 mjeseci usuglase svoje Statute s ovim Statutom HŠD.


Cl. 57.


Za tumačenje primjena pojedinih odredaba ovoga Statuta nadležna je Skupština.
Cl. 58.


Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaju vrijediti odredbe Statuta
Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske od


27. veljače 1985. godine.
Radno Predsjedništvo
Skupštine
Adam Pavlović, dipl. inž. v. r.