DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 125     <-- 125 -->        PDF

Upravni odbor se sastoji od 13 članova i 5 zamjenika. Mandat članova Upravnog
odbora traje 4 godine, a najduže u trajanju osam godina.
Upravni odbor se sastoji od najmanje 2/3 članova izabranih iz redova predstavnika,
a 1/3 iz redova članova Društava.
U Upravnom odboru ne mogu biti birani članovi Društava koji ne mogu
biti predstavnici Skupštine HŠD.
Članovi Upravnog odbora odgovorni su za rad Skupštini HŠD.


Predsjednika i potpredsjednika Upravnog odbora HŠD izabiru članovi Upravnog
odbora između sebe, a s mandatom od 2 godine, a najduže u trajanju
četiri godine.


Cl. 37.


Predsjednik Upravnog odbora predsjedava i rukovodi Upravnim odborom.
U slučaju njegove odsutnosti sjednicom predsjedava i rukovodi potpredsjednik
Upravnog odbora. U slučaju odsutnosti predsjednika i potpredsjednika, sjednicom
predsjedava član Upravnog odbora izabran na toj sjednici.


Cl. 38.


Upravni odbor HŠD obavlja funkciju predstavnika HŠD prilikom izbora člana
u organe društvenih, društveno-političkih organizacija i drugih organizacija i
zajednica.


Cl. 39


U nadležnosti Upravnog odbora spada:


— predlaganje Statuta, te izmjena i dopuna;
— sazivanjem redovnih i izvanrednih Skupština HŠD, i utvrđivanje dnevnog
reda Skupštine;
— utvrđivanje godišnjeg i srednjoročnog programa rada;
— utvrđivanje Završnog računa;
— utvrđivanje godišnjeg financijskog plana prihoda i rashoda;
— upravljanje pokretnom i nepokretnom imovinom HŠD;
— izvršavanje odluka i zaključaka Skupštine;
— donošenje odgovarajućih odluka iz svoje nadležnosti;
— osnivanje stalnih i povremenih odbora i komisija za izvršenje pojedinih
zadataka;


— biranje glavnog i odgovornog urednika Šumarskog lista i organiziranje
pomoćnih radnih tijela;
— donošenje odluka koje se odnose na zaposlenje radnika u Stručnoj službi
HŠD;
— donošenje odluka u vezi radnog odnosa radnika u Stručnoj službi HŠD;
— utvrđivanje cijena zakupnini poslovnih prostorija, tiskanica i pretplata za
Šumarski list;
— obavljanje drugih poslova za koje se ukaže potreba između dvije Skupštine.
Cl. 40.


Upravni odbor na svojini sjednicama donosi zaključke i odluke, ukoliko je
na njima prisutno više od polovine članova. Odluke se donose nadpolovičnom
većinom prisutnih članova. U slučaju spriječenosti člana Upravnog odbora da


561