DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 123     <-- 123 -->        PDF

— iznošenjem vlastitih stručnih stavova i prijedloga u rješavanju posebnih
i zajedničkih problema struke;
— ostalom djelatnošću, koja se ukaže potrebnom i korisnom, a u skladu s
ciljevima i zadacima navedenim u ovom Statutu.


VII. ORGANI HŠD
Cl. 26.


U skladu s ustavnim načelima i načelima ovoga Statuta, kao i u cilju racionalnijeg
i efikasnijeg rada ima slijedeća tijela:


1. Skupštinu,
2. Upravni odbor
3. Odbor samoupravne kontrole.
VIII. SKUPŠTINA
Cl. 27.


Skupština je najviši organ HŠD koja se formira od predstavnika šumarskih
Društava s područja R. Hrvatske.


Čl. 28.


Skupštine HŠD su redovne i izvanredne.
Redovna Skupština HŠD održava se svake godine, a saziva je Upravni odbor
HŠD.
Redovna Skupština održava se u mjestu koje odredi predhodna Skupština,
ukoliko mjesto održavanja nije određeno po prethodnoj Skupštini mjesto održavanja
određuje Upravni odbor.
Dan održavanjaa i dnevni red Skupštine utvrđuje Upravni odbor HŠD i objavljuje
dnenvi red najmanje 30 dana prije održavanja Skupštine.
Članovi HŠD imaju pravo predložiti izmjene i dopune dnevnog reda najkasnije
15 dana prije održavanja Skupštine.


Čl. 29.


Redovnu i izvanrednu Skupštinu sačinjavaju opunomoćeni stalni predstavnici
šum. Društava, Broj predstavnika ovisi o broju članovi svakoga Društva.
Društvo do 50 članova ima 1 predstavnika, od 50—100 člannova po 2, a preko
100 članova 3 predstavnika.
Predstavnike se bira na četiri godine, a bira ih svako pojedino Društvo.


Čl. 30.


Kod glasanja na Skupštini svako Društvo ima po jedan glas (1), bez obzira
na broj predstavnika. Predstavnici su odgovorni za svoj rad organima Društva.


Čl. 31.


Redovna Skupština može raspravljati i odlučivati o svim pitanjima iz područja
rada HŠD.