DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 122     <-- 122 -->        PDF

— birati upravne i kolegijalne organe HŠD.
— sudjelovati u svim aktivnostima HŠD. i
— uživati podršku u svom društveno-stručnom radu.
Cl. 19.


Članstvo Društava u HŠD prestaje:


— istupanjem Društva
— isključenjem na temelju odluke Skupštine HŠD, zbog kršenja statutarnih
odredaba HŠD, odnosno postupaka koji bitno nanose štetu društvenom ugledu
HŠD.
— prestankom rada Društava.
Na odluke o isključenju iz članstva HŠD žalba se podnosi Skupštini HŠD.
Cl. 20.


Članovi HŠD i članovi Društava imaju slijedeće dužnosti:


— redovito uplaćivati članarinu;
— izvršavati obveze koje proizlaze iz Statuta, statutarnih odluka kao i drugih
akata
HŠD i Društava.
Cl. 21.


Registriranje i brisanje članova vodi se u inženjersko-tehničkom registru,
koji su dužna voditi sva Društava HŠD.


Cl. 22.


Članovi HŠD izdaju jedinstvene članske iskaznice za svoje članove.


Cl. 23.


Članovi HŠD kao i rijihovi članovi koji svojim radom ostvaruju osobite
stručne i društvene rezultate u djelatnostima HŠD i struke mogu dobiti odgovarajuće
priznanje na prijedlog organa HŠD i Društava, a prema pravilniku koji
donosi kupština HŠD.


Cl. 24.


HŠD u izvršavanju svojih ciljeva i zadataka, kao i unapređenja šumarstva
i industrijske prerade drva u širem smislu, surađuje s proizvodnim, stručnim
i znanstvenim organizacijama i dr. institucijama.


Cl. 25.


Programe i zadatke koji proizlaze iz ovoga Statuta HŠD izvršava:
— organiziranjem stručnih i političko-privrednih predavanja, izložbi, stručnih
ekskurzija i si;
— osnivanjem i vođenjem stručne knjižnice, čitaonice, šumarskog muzeja,
Centra za propagandu i popularizaiju šumarstva i drvne industrije i si.;


— izdavanjem stručnog časopisa »Šumarskog lista«, stručnih publikacija,
stručno-tehničke štampe i ostalih materijala, koji podižu kvalitetu i olakšavaju
stručni rad;
— održavanjem savjetovanja o aktualnoj problematici i si;


558