DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 121     <-- 121 -->        PDF

III. IZDAVAČKA DJELATNOST
Cl. 12.


HŠD redovito i neprekidno još od 1. siječnja 1877. god. do danas izdaje svo´j
stručni i društveni časopis »Šumarski list«, a povremeno i ostale stručne i informativne
materijale sa savjetovanja, simpozija, stručnih i znanstvenih skupova,
te druge stručne publikacije, tiskanice i obrasce.


HŠD za ove svoje kako stalne tako i povremene izdavačke radove osniva stalne
i povremene stručne saavjete i si.


IV. JAVNOST RADA HŠD
Cl. 13.


Rad HŠD je javan.


HŠD o radu i svoji mdruštvenim stručnim djelatnostima informira svoje
članstvo i javnost putem:


— pisanih materijala,
— sredstva javnog informiranja i
— drugih oblika informiranja.
V. MEĐUNARODNA SURADNJA HŠD
Cl. 14.


HŠD surađuje s međunarodnim stručnim i znanstvenim organizaijama pridržavajući
se odredaba Statuta, SITH i HŠD, kao i Zakona o društvenim organizacijama
i udruženjima građana Republike Hrvatske.


VI. ČLANSTVO HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
Cl. 15.


Članovi HŠD su Šumarska društva u Republici Hrvatskoj.


Članstvo u HŠD utvrđuje se odlukom Skupštine HŠD.


Čl. 16.


Inženjeri i tehničari šumarstva i drvne industrije, kao i drugi stručnjaci s
odgovarajućom stručnom spremom (najmanje srednja stručna sprema), koji
rade na poslovima iz oblasti šumarstva i industrijske prerade drva učlanjeni
u Šumarsko društvo ostvaruju svoja prava u HŠD putem svojih predstavnika.


Cl. 17.


Pristupanjem u članstvo HŠD i Društava prihvaćaju se obveze koje proizlaze
iz Statuta i drugih akata HŠD.


Čl. 18.


Članovi HŠD imaju prava i dužnosti: