DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 120     <-- 120 -->        PDF

Cl. 6.


HŠD je kolektivni član SAVEZA INŽENJERA I TEHNIČARA HRVATSKE
s kojim surađuje u rješavanju problematike koja zadire u više stručnih područja,
a posebno u problematiku šumarstva i industrijske prerade i prometa drvom.


Cl. 7.


HSD predstavlja ŠUMARSKA DRUŠTVA R. Hrvatske pred drugim društveno-
političkim i privrednim organizacijama i organima u rješavanju stručnih, društvenih
i materjalnh ptanja struke.


Cl. 8.


HŠD predstavlja i zastupa predsjednik Upravnog odbora HŠD, a u slučaju
spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje ga podpredsjednik odnosno ovlašteni
predstavnik.


Cl. 9.


HŠD odgovara svojom imovinom za sve obveze koje nastaju iz djelatnosti
ove društveno-stručne organizacije.


Cl. 10.


HŠD nastavlja rad Šumarskih društava Hrvatske i rad Hrvatsko-slavonskog
šumarskog društva u Zagrebu, osnovanog 1846. g., te je pravni sljednik toga
društva sa svim kasnijim izmjenama dopunama u njegovom nazivu.


Cl. 11.


Organi HŠD donose svoje programe rada i odgovarajuće odluke u skladu
ovoga Statuta, usklađuju svoje aktivnosti u okviru akcionog programa, organiziraju
i koordiniraju zajedničke akcije društava.


Zajedničke osnove za aktivnosti HŠD i Društava su:


— poticanje stvaralačke inicijative za razvoj šumarstva i prerade drva;
— praćenje razvoja prirodnih i tehničkih znanosti i prakse, uvođenje suvremenih
tehnoloških procesa, unapređenje organizacije proizvodnje i rada na
znanstvenim osnovama, u organizacijama i institucijama naših djelatnosti;
— praćenje razvoja, zbivanja u tehnološkim promjenama, te angažirani utjecaji
na uređenje prostora i očuvanja čovjekovg okoliša;
— poticanje i pomaganje u stručnom usavršavanju;
— izdan´ja znanstvenih i stručnih radova, časopisa i drugih stručnih publikacija;
— razvijanje etike inženjersko-tehničkog poziva u skladu s osnovnim principima
razvijenog svijeta;
— uspostavljanje i razvijanje suradnje s Društvima i Savezima s područja
drugih republika i pokrajina;
— organiziranje kongresa, simpozija, znanstvenih i stručnih skupova, izložbi
i si;


— razvijanje međunarodne suradnje;
— afirmiranje stručnog i znanstvenog rada inženjera i tehničara šumarstva
i drvne
industrije;
—drugi opslovi od interesa za HŠD i Društva.