DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 119     <-- 119 -->        PDF

U skladu s načelima Ustava R. Hrvatske i Zakona o društvenim organizacijama
i udruženjima građana i njihovim izmjenama u dopunama (NN br. 7/1982.
i NN br. 5/1985.), Skupština Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske donijela je na svojoj 96. godišnjoj Skupštini, održanoj
u Zagrebu 20. lipnja 1991. godine — izm´jene i dopune naziva i sadržaja STATUTA
koji u punom tekstu glasi:


STATUT
HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA


I. OPĆE ODREDBE
Cl. 1.


Hrvatsko šumarsko društvo je stručna društvena organizacija, inženjera i
tehničara šumarstva, drvne tehnologije, kemijske prerade drva i prometa drvnim
proizvodima Republike Hrvatske.


Hrvatsko šumarsko društvo upisuje se u registar društvenih organizacija
kod ovlaštenog republičkog organa.


Cl. 2.


Naziv organizacije je: HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO (skraćeno: HŠD).
Sjedište HŠD je u Zagrebu, Trg Mažuranića 11.


Cl. 3.


Hrvatskso Šumarko Društvo (u daljnjem tekstu: HŠD) je pravna osoba s
pravima i obvezama koje su usklađene s Ustavom Republike Hrvatske, postojećim
zakonom i odredbama Statuta.


Cl. 4.


HŠD ima svoj žig okruglog oblika. U krugu žiga je sadržaj: Hrvatsko šumarsko
društvo, a u sredini vodoravno stoji: Zagreb.


Cl. 5.


Šumarska društva (u daljnjem tekstu: Društva) imaju svoj vlastiti Statut,
usklađen s Ustavom zakonima i Statutom Hrvatskog šumarskog društva.


Društvo se osniva za jednu ili više općina na području Republike Hrvatske.
Društva zavisno od broja članova po teritorijalnim i organizacijskim jedinicama
mogu osnivati PODRUŽNICE i SEKCIJE, a u cilju lakšeg i boljeg izvršavanja
postavljenih zadataka.


555