DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 195     <-- 195 -->        PDF

ZAPISNIK


18. sjednice Predsjedništva Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske, u proširenom sastavu, održane 16. svibnja 1990. godine
u Zagrebu.
Prisutni: Adam Pavlović, dipl. inž., prof. dr. Branimir Prpić, dr. Tomislav Prka,
mr. Stevo Mrđenović, mr. Vladimir Bogati, Franjo Kolar, dipl. inž., Josip
Knepr, dipl. inž., Josip Dundović, dipl. inž., Edo Kalajdžić, dipl. inž., Davor Krakar,
dipl. inž., Josip Maradin, dipl. inž., mr. Gašpar Fabijanić, Nadan Sirotić, dipl.
inž., Slavko Šarčević, dipl. inž., Ivan Maričević, dipl. inž i Vlatka Antonić.


DNEVNI RED:


1.
Usvajanje Zapisnika 17. sjednice Predsjedništva.
2.
Izvještaj o poslovanju za razdoblje siječanj-ožujak 1991. godine — rasprava
i usvajanje.
3.
Pripreme za održavanje 96. Skupštine Saveza DITŠDI Hrvatske:
a) Usvajanje prijedloga za dnevni red, vrijeme i mjesto održavanja Skupštine,


b) Kratki osvrti na rad organa Saveza i Društava u proteklom razdoblju —
priprema za izvještaj o radu,


c) Dogovor o izradi referata — uvodnih izlaganja o nekim aktualnim pitanjima
šumarstva i prerade drva u Hrvatskoj,


d) Organizacijska i druga pitanja.


4.
Tekuća pitanja.
Ad. 1.


Zapisnik 17. sjednice usvojen je uz konstataciju da je i Edo Kalajdžić sudjelovao
u radu 17. sjednice Predsjedništva.


Ad. 2.


Vlatka Antonić , iznosi važnije podatke po pojedinim stavkama ostvarenog
prihoda i rashoda, koji su sadržani u izvještaju o izvršenju financijskog plana
u vremenu od 1. siječnja do 31. ožujka 1991. godine. U nastavku izlaganja naglašava
sve ozbiljnije probleme naplate naših usluga, a posebno sve većeg broja
dužnika, koji su navedeni u dostavljenom popisu — Dužnici per 30. travnja 1991.
godine.


Nakon dodatnog objašnjenja pojedinih prijedloga i pitanja i kraće rasprave,
usvojen je Izvještaj o poslovanju i prijedlozi s obrazloženjem:


a) Zakupninu za poslovni prostor uskladiti s odlukom nadležnih organa grada
Zagreba i naših stavova.


b) Visina osobnih dohodaka povećava se za 28,6 posto u odnosu na sadašnje
iznose, i usklađuje se s planskim iznosima.


433