DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 194     <-- 194 -->        PDF

Temeljem uvodnih izlaganja i rasprave proizlazi jedinstven zaključak svih prisutnih
kako slijedi:


1. Prije drugog svjetskog rata šume su bile državne, općinske, gradske, krajiških
imovnih općina, zemljišnih zajednica, crkvena dobra, dioničkih društava
i dr. Sve navedene šume nisu bile vlasničke već su na njima imali određena prava
služnosti ili druga prava iz rezultata gospodarenja s njima. Pored navedenih postojale
su i privatne šume kao vlasništvo pojedinaca.
2. Zakonom o proglašenju imovnih općina i njima sličnih zajednica te krajiških
imovnih općina općenarodnom imovinom (NN broj 26/47) zajedno s nizom
drugih zakonskih odredbi iz toga vremena sve su šume u Hrvatskoj osim privatnih
šumskih posjeda postale državne kao dobro od općeg interesa. Te su šume u vremenu
između 1947. i 1991. godine bile podijeljene na različit broj šumsko-gospodarskih
područja.
3. Uvidjevši da mnoga mala područja ne mogu osigurati potrajnost šume i
šumska zemljišta su Novim zakonom o šumama od 1. 01. 1991. g. objedinjena u
javno poduzeće »Hrvatske šume« koje predstavljaju jedinstveno gospodarsko područje
u okviru kojega je jedino moguće gospodariti na principima potrajnosti na
drvnoj masi i općekorisnim funkcijama šuma, a uz najmanje gospodarstvene
žrtve.
4. Denacionalizacija šuma i šumskog zemljišta može se provesti samo u korist
bivših vlasnika i njihovih sljednika ako takvu vlasnost mogu dokazati gruntovnim
izvatkom, a nikako na ostalim površinama.
5. Socio-ekonomske promjene u društvu i demografska kretanja izvršila su
takve preduvjete da bi svako vraćanje ovlaštenja na šumu sadašnjim stanovnicima
sela, odnosno naselja, u čijem ataru se nalaze, izazvalo kontraproduktivne
efekte u društvu, a za veliki dio šume mogao bi biti nepovratno štetan.
6. Za uspješno gospodarenje uvodi se revirni sustav u kojem će jedan revirnik
gospodariti s prosječnom površinom od oko 2000 ha. Na čelu revira mora biti
diplomirani inženjer šumarstva koji će rješavati sve probleme vezane za integralno
gospodarenje sa šumom.
Daljnja zakonska regulativa mora ići u pravcu učvršćivanja funkcija i prinadležnosti
jedinstvenog gospodarskog područja, te objedinjavanja malih privatnih
posjeda šuma u gospodarske cjeline s definiranim programima na bazi progresivne
potrajnosti da i te šume daju adekvatno potencijalu tla na kome se nalaze.
Denacionalizacija šuma i šumskog zemljišta može se provesti samo bivšim
vlasnicima ili njihovim sljednicima ako takvu vlasnost mogu dokazati gruntovnim
izvatkom. Time će se steći preduvjeti za okrupnjavanje privatnih posjeda
koje onda treba na nivou općine objediniti te prostorno i vremenski urediti.


Zapisnik sastavio:
Ivan Maričević, dipl. ing. v. r.
Predsjedavajući
Adam Pavlović, dipl. inž., v. r.


Ovjeri telji:


1. Oskar Piškorić, dipl. inž. v. r.
2. Nadan Sirotić, dipl. inž. v. r.