DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 193     <-- 193 -->        PDF

sku znanost (ŠUMARSKI FAKULTET — šumarski i drvno tehn. odjel) i nastavu,
IUFRO organizacija (International union of Forestry research organizations)
— Međunarodni savez ŠUMARSKIH znanstveno-istraživačkih organizacija
— obuhvaća i sadržaj PRERADE DRVA, šumarske stručne institucije i
organizacije (tisak, savjetovanje, propaganda i si.) i Deseti svjetski ŠUMARSKI
kongres (Pariz 1991) sadrži prema Programu — Poglavlje E teme:


— šumski proizvodi, drvo izvor energije, drvo za PRIMARNU PRERADU —


INDUSTRIJU, TRŽIŠTE DRVOM I PROIZVODIMA PRERADE DRVA.
Šumska privreda, obuhvaća ključne pozicije u opskrbljavanju ljudskog društva
drvom i drvnim proizvodima.
U Šumarskoj enciklopediji obrađena su područja prerade drva.


Na kraju ovim prijedlogom uključujemo se u predstojeće aktivnosti koje će
biti nužno organizirati, ako želimo objektivno utvrditi vrijednosti šumarske struke,
prilikom obilježavanja 150-obljetnice osnivanja Hrvatskog šumarskog družtva
i 120-obljetnice neprekidnog tiskanja Šumarskog lista, što je velika rijetkost i
u svjetskim razmjerima trajanje života znanstveno-stučnog glasila.


Predlažemo da se usvoji sadržaje Odluke o nazivu naše organizacije u Hrvatsko
šumarsko društvo te izmjene i dopune Statuta. Izmjene u pojedinim članovima
uglavnom su tehničke prirode:


— svi članovi u kojima je naveden Savez — sada Hrvatsko šumarsko društvo
— skraćeno HŠD,
— Predsjedništvo — sada Upravni odbor,
— Odbor samoupravne kontrole — sada Nadzorni odbor,
— briše se član 53. — ONO i DSZ,
— ostaju član 32. i 58. bez promjene.
U Zagrebu, 20. lipnja 1991.


Prilog 4


ZAKLJUČCI


Dana 20. 06. 1991. godine održana je 96. Skupština Hrvatskog šumarskog društva
u prostorijama Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na Skupštini je
prisustvovalo 340 stručnjaka šumarstva i drvne industrije Hrvatske.


U drugom dijelu rada Skupštine održano je savjetovanje na temu:


1. Šume Hrvatske u svjetlu primjene prijedloga Zakona o denacionalizaciji
i vraćanju oduzetih nekretnina. Uvodno izlaganje: prof. dr. Šime Meštrovi ć
i dr. Đuro K o v a č i ć.
2. Revirni sustav u šumarstvu Hrvatske kao osnovni preduvjet povećanja ekoloških,
socijalnih i sirovinskih funkcija šuma. Uvodno izlaganje: prof. dr. Slavko
Matić.
Nakon rasprave prihvaćeni su prijedlozi iz izlaganja. Među sudionicima u
diskusiji posebno su zapažene one od strane prof. dr. Nikole Filipovica , suca
Ustavnog suda Hrvatske i mr. Hrvoja Momčinovića , suca Vrhovnog suda
Republike Hrvatske.


431