DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 192     <-- 192 -->        PDF

njujući da će na taj način znatno brže i kvalitetnije utjecati na unapređenje
i razvoj šumarstva.


2.
1876. godine obnavlja se rad društva pod istim nazivom iako se predlaže u
Pravilima družtva, da se registrira pod imenom Hrvatsko-Slavonsko-Dalmatinsko
šumarsko družtvo. Naredbom kralj, hrv.-slav.-dalmat. zemalj. vlade, odjel
za unutarnje poslove (potpis Ivan Mažuranić) između ostalog se navodi: »S
razlogom toga (posebna uprava za Dalmaciju — C. kr. namjesništvo) nalazi
odrediti kralj, zemaljska vlada da iz naslova družtvenoga ima izostati rieč
»dalmatinsko« ... a pripušta se družtvu na volju da se zove budi »Hrvatsko-
Slavonskim šumarskim družtvom« budi prema genetičkom imenu naroda jednostavno
»Hrvatskim šumarskim družtvom«. Pri tom ipak ne smeta da se
družtvo, zvalo se ono Hrvatsko-Slavonskim ili naprosto Hrvatskim, služi na
svom pečatu zemaljskim grbom, a u kome se nalaze također i grb Kraljevine
Dalmacije (Šum. list 1877).
3.
1919. godine mijenja se postojeći naziv Hrv.-slav. šumarsko družtvo u novo
ime HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŽTVO.
4.
1922. godine prestaje rad društva pod nazivom Hrvatsko šumarsko družtvo i
djeluje JUGOSLOVENSKO ŠUMARSKO UDRUŽENJE (nastavlja se kontinuitet
Hrv. šum. društva — prvi prijedlog 1920. godine pod nazivom Šumarsko društvo
Srba, Hrvata i Slovenaca).
5.
1940. godine 17. ožujka konstituirajuća skupština Hrvatskog šumarskog društva
— inicijativu su dali 1939. god. zagrebački šumari (reorganizacija). To je
vrijeme OSNOVANE BANOVINE HRVATSKE.
6.
1946. godine 67. izvanredna skupština Hrv. šum. društva (23. ožujka 1946. g.) prihvatila
pravila Društva inženjera i tehničara NR Hrvatske, i dalje radi pod
nazivom Šumarska sekcije Društva IT NR Hrvatske.
7.
1950. godine, 20. prosinca 1950. g. 72. godišnja Skupština kao Skupština Šumarskog
društva Hrvatske — pristupilo se osnivanju Šumarskih klubova na terenu
(Osijek, Vinkovci, Nova Gradiška, Đurđevac, Bjelovar, Rijeka, Novoselec,
Ogulin, Delnice i Split).
8.
1961. godine 20. lipnja 1961. g. održana je u Zagrebu 82. skupština Društva pod
nazivom Saveza inženjera i tehničara Šumarstva i drvne industrije Hrvatske.
9.
1985. godina ... Savez društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske na temelju Zakona o društvenim organizacijama koji je i danas
na snazi.
Šumarstvo kao pojam ne isključuje dio prerade drva, trgovinu i to se vidi iz
niže navedenog sadržaja.


B)
ŠUMA, ŠUMARSTVO, ŠUMSKA PRIVREDA (pojmovi — definicije):


1.
Šuma — moguće interpretacije u slikarstvu, književnosti, muzičkom oslikavanju,
parkovnoj arhitekturi i dr. — kao DRVO — sredstvo umjetničkog izraza
u kiparstvu, intarziji, arhitekturi, pučkom stvaralaštvu, industrijskoj upotrebi,
rezbarstvu ... ekologiji...
2.
Šumarstvo, opća ljudska aktivnost, koja se odnosi na šumu kao prirodnu pojavu
i privredni objekt — sveobuhvatni pojam koji uključeje šumsku proizvodnju,
šumsko privrednu i opću šumarsku politiku (državnih organa), šumar