DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 191     <-- 191 -->        PDF

114. godište »Šumarskog lista« ima tri dvobroja i dva trobroja, a sveukupno
560 stranica. Godište sadrži 87 napisa. Od toga je 20 izvornih znanstvenih članaka,
5 prethodnih pripoćenja, tri pregledna i 7 stručnih članaka, jedno izlaganje na
stručnom skupu te 52 ostala napisa koji se odnose na osvrte, prikaz znanstvenih
i stručnih skupova, vijesti iz inozemstva, vijesti iz Hrvatskog šumarskog društva,
prikaza iz starih šumarskih listova, zatim napisi o zaštiti prirode, uvodno izlaganje
i nekrolozi.
Znanstveni članci su objavljeni iz 11 šumarskih disciplina, a ravnomjerno su
bili zastupljeni uzgoj, iskorišćivanje i ekonomsko-planerska komponenta. Objavljeni
su članci iz uzgoja šuma, šumarske genetike, melioracije krasa, šumarske
botanike, šumarske fitocenologije, lovstva, dendrometrije, iskorišćivanja šuma, organizacije
rada u šumarstvu i sociologije u šumarstvu.


Značajan odjek imao je u inozemstvu članak profesora Šumarskog fakulteta
u Zagrebu Rauša i Matica koji se odnosi na vegetacijska i uzgojna istraživanja
vukovarskih dunavskih ada. Interes su pokazali restauratori nizinskih šuma u
dolini Rajne.


Veliki stručni odjek imao je članak Komlenovića, Mayera i Rastovskog o opterećenosti
kultura crnog bora na području Istre sumporom i teškim metalima.
O rezultatima ovih istraživanja se raspravlja danas kako u stručnim krugovima
tako i u javnosti i to sa stajališta zaštite čovjekova okoliša.


U ovome godištu su najviše pisali genetičari i fiziolozi.


I ostali napisi, a posebice prethodna priopćenja izazvali su stručnu pažnju.
Od preglednih članaka zapažen je Kalafadžićev i Kušanov članak koji pišu o definiranju
stupnja oštećenosti šumskog drveća i sastojina što prije svega upućuje
na timska istraživanja iz područja propadanja šuma.


Prilog 3


U skladu Ustava Republike Hrvatske, Zakona o društvenim organizacijama i
udruženjima građana (NN br. 7/1982. i br. 5/1985), stavova Predsjedništva Saveza
i tradicije šumarske struke u trajanju više od 145 godina, 96. Skupština Saveza
društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, donijelo je
na redovnom zasjedanju 20. lipnja 1991. godine u Zagrebu


ODLUKU


da se dosadašnji naziv organizacije mijenja u novi, a koji glasi: HRVATSKO ŠUMARSKO
DRUŠTVO.


Obrazloženje:


A) Kronologija dosadašnjih naziva:


1.
HRVATSKO-SLAVONSKO ŠUMARSKO DRUŽTVO, osnovano 1846. godine. Određeni
broj šumarskih stručnjaka članova Hrv.-Slav. gospodarskog društva
(osnovanog 1841. godine) pokrenulo je inicijativu i osnovalo svoje društvo, ocje429