DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 190     <-- 190 -->        PDF

vom zakonu o šumama i novoj organizaciji šumarstva«, »0 šumarskoj karti Izraela,
Kanade«, »O stanju, problemima i perspektivi drvne industrije i dr.«


Članovi Društva prisustvovali su i sudjelovali na više predavanja Hrvatskog
ekološkog društva o temama: »Sušenje i propadanje šuma«, »0 parkovima i zelenilu
grada Zagreba«, »Medvednica — pluća Zagreba« i dr.


U pravilu svakog četvrtka osini susreta i prijateljskih razgovora, organizirano
se vode rasprave o aktualnim pitanjirria u struci i drugim zbivanjima.
Održane su stručne ekskurzije Žumberak — Bregana, Topusko i Jastrebarsko.


Organizirana je proslava povodom 91-godišnjice rođenja najstarijeg člana (sada
pokojnog) Ivana Podhorskog, kao i »Ispraćaj stare 1990. godine« krajem godine.


Nosioci bogate aktivnosti šumarskog društva Zagreb uglavnom su naši uvaženi
stručnjaci u mirovini. Ostaje uvijek aktualno pitanje kako osigurati akcije
koje bi vodili naši mlađi članovi.


— Društvo Karlovac, u pismenom obliku obavijestilo je Savez da nisu uspjeli
registrirati Društvo nakon izborne Skupštine, koja je održana 1984. godine, iako
su poduzimali konkretne mjere. To je glavni razlog zbog kojega se nisu uspješno
organizirale željene aktivnosti određenog broja šumarskih inženjera i tehničara.
U pismu je ocijenjeno, da sada postoje uvjeti za reaktiviranje Društva. Realno je
očekivati uključivanje većeg broja naših stručnjaka u radu Šumarskog društva
Karlovac.
Od ostalih Društava nismo primili izvještaje o radu u zatraženom obliku, pa
nismo u mogućnosti rekapitulirati njihov sadržaj.


Nakon odluke o održavanju 96. Skupštine Saveza pristupilo se uobičajenim
pripremama. Radna grupa s nosiocima uvodnih izlaganja utvrdila je konačni izbor
tema za Savjetovanje.


Očekujemo u raspravi određena mišljenja o radu Saveza i Društava između


95. i 96. Skupštine, sugestije i prijedloge za bogatiji i sadržajniji rad u narednom
razdoblju, a u cilju unapređenja šumarstva i prerade drva i boljih općih uvjeta
rada i života i naših članova u našoj lijepoj domovini Hrvatskoj.
Prilog 2


IZVJEŠTAJ O »ŠUMARSKOM LISTU« U 1990. GODINI


Godina 1990. je 114 godište izlaženja »Šumarskog lista«. Ta je godina po mnogome
značajna. U njoj se rodila sloboda i započelo na novi način razmišljati o
šumama kao o vrlo značajnom hrvatskom prirodnom bogatstvu. Osnovano je
Javno poduzeće »Hrvatske šume«, a građa nove organizacije u potpunosti jamči
biološku reprodukciju šuma. Novi Zakon o šumama osigurao je materijalnu osnovu
očuvanja šuma.


Šumarstvo je u Hrvatskoj organizirano u smislu naših dosadašnjih težnji
koje smo često iznosili u stručnim napisima. U smislu organizacije postali smo
Europa pa čak i više, jer smo preskočili opasnu pretvorbu prirodnih šuma u
umjetne. To sve nas dovodi do spoznaje da je potrebno očuvati hrvatske šume
za koje svjetski stručnjaci tvrde da su najljepše u Europi.