DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 189     <-- 189 -->        PDF

— Društvo Delnice, redovno se održavaju sjednice Upravnog odbora i pripreme
za realizaciju Programa rada. Održano je više tribina, prvenstveno na temu
ekologije i drugim aktualnim pitanjima. Organizirali su stručne ekskurziju — posjet
Ćeško-Slovačkoj, Brnu i šumskom gospodarstvu Žilina. Upoznali su se sa
njihovim načinom gospodarenja šumama i drugim pitanjima struke. Također su
bili domaćini njihove stručne ekskurzije. U proteklom razdoblju bili su domaćini
šumarskih društava iz Maribora i Ljubljane. Šumarsku zabavu održali su prema
programu.
— Društvo Našice, nakon Izborne Skupštine DIT-a redovno se održavaju sjednice
Izvršnog odbora i priprema za realizaciju dogovorenih aktivnosti. U okviru
Društva osnovali su Šumarsku podružnicu i predloženo je članovima iz drvne industrije
da to isto učine. Održana su stručna predavanja — o šumarstvu Pakistana,
Indije i Indonezije, o vodnoj stepnici na Dravi i O sušenju šuma. Organizirali
su više stručnih ekskurzija — posjeta (Fojnice i Travnik, Tolmin, Đurđenovac
...).
— Društvo Slavonska Požega, redovno se održavaju sjednice Izvršnog organa.
Usvojen je plan rada, ali se od nekih aktivnosti odustalo (ekskurzije i zabave).
Održano je predavanje o pčelarstvu u suradnji s Udruženjem pčelara. Suradnja
s organima Saveza DITŠDI Hrvatske uspješno se obavlja. S obzirom na značajne
promjene koje su nastale novom organizacijom šumarstva, nastoje se obaviti potrebne
pripreme za racionalno organiziranje Društva na cijelom području Uprave
šuma Slav. Požega. Društvo je pokrenulo ovih dana pitanja sistematizacije i racionalnije
organizacije.
— Društvo Slavonski Brod, redovno održava sjednice Predsjedništva, a održana
je i godišnja Skupština Društva, na kojoj su utvrđeni zadaci — plan rada.
Između ostalih aktivnosti organizirana su informativna predavanja o aktualnim
problemima organiziranja šumarstva Hrvatske u novim uvjetima. Pokrenuto je
više razgovora o pitanjima proizvodnje i razvoja drvne industrije, zaštite okoliša
i dr.
— Društvo Split, uz redovno održavanje sastanaka o tekućim aktivnostima,
organizirana su i dva stručna savjetovanja: 1. Gospodarenje alepskim borom uz
prezentaciju rezanja, izmjere s ploha u Park šumi Marjan i 2. Na pokusnoj
plohi Klačine Sinj s temom: »Izbor vrsta pri pošumijavanju submediteranskog
krškog područja i meliorativni utjecaj nekih kultura na stanište.
— Društvo Vinkovci, prihvaćeni su prijedlozi u vezi održavanja 96. Skupštine
Saveza. Sjednice Izvršnog odbora redovno se održavaju.
Preko 60 članova prisustvovalo je 20. obljetnici Centra JAZU Vinkovci.


Radovi na obnovi zgrade (bivše škole) za Šumarski muzej u Bošnjacima organizirano
i smišljeno se izvode. Također se obavljaju značajne pripreme za sadržaj
— eksponate, koji će reprezentirati Šumarsku znanost i praksu u prošlosti
zbog sadašnjosti i budućnosti naših šuma. Na Izbornoj Skupštini usvojeni su odgovarajući
planovi i neposredni zadaci.


— Društvo Zagreb, uz redovno održavanje »Šumarskog četvrtka«, održane su
četiri sjednice Izvršnog odbora i godišnja Skupština.
U razdoblju između dvije Skupštine održano je 10 predavanja: »S puta po
Sjedinjenim Američkim Državama«, »Šumarska razglednica Šri Lanke«, »O no


42?