DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 188     <-- 188 -->        PDF

— Zbog objektivnih teškoća u procesu traženja i dobivanja građevne dozvole
i drugih dokumenata za uređenje dijela podrumskog prostora za »Art klub« staviti
u mirovanje obveze po ugovoru za 6 mjeseci.
— Dio troškova za vanjsko uređenje krovišta (izmjena pokrova) koji je nastao
adaptacijom potkrovlja prema stručnom nalazu priznati investitoru — Institutu
za razvoj i međunarodne odnose.
— Na 17. sjednici Predsjedništva Saveza, održanoj 27. veljače 1991. godine
razmatrano je i usvojeno:
— Prijedlog zaključnog računa za 1990. godinu sa odgovarajućom dokumentacijom
te Programa rada i Fin. plana za 1991. — dostavljeni su delegatima u prilogu
poziva za rad ove Skupštine.
Molimo delegate, ako imaju primjedbe na te materijale da ih iznesu u toku
rasprave.


— Odluka o održavanju 96. Skupštine s prijedlogom da se ona održi u mjesecu
lipnju u Zagrebu. Imenovana je Radna grupa za pripremu i to: Adam Pavlović,
Đuro Kovačić, Ivan Maričević, Branimir Prpić i Nikola Komlenović.
— Više prijedloga i odluka u vezi tekućih pitanja. Posebno je vođena rasprava
o razrješenju jsroblema na relaciji TCD — Šumarski fakultet, u skladu prijedloga
Radne grupe osnovane u našem Ministarstvu.
— Potvrđeni su stavovi o nužnosti poduzimanja konkretnih aktivnosti za iseljenje
Tehnološkog fakulteta i Gradskih knjižnica iz Šumarskog doma.
— Na 18. proširenoj sjednici Predsjedništva Saveza, održanoj 16. svibnja 1991.
godine razmatrano je i usvojeno:
— Izvještaj o poslovanju za siječanj-ožujak 1991. godine, s konstatacijom da
su uvjeti za ostvarivanje poslovnih rezultata vrlo nepovoljni. Spisak dužnika znatno
je veći i po broju, a naročito po količini nenaplaćenih potraživanja. Korisnici
poslovnog prostora TCD, Tehnološki fakultet više mjeseci nisu podmirili svoje
obveze. Stručna služba Saveza posredovanjem odvjetnika poduzima odgovarajuće
mjere. Također su usvojeni i drugi prijedlozi — rješenja koja osiguravaju pozitivno
poslovanje.
— Usvojen prijedlog dnevnog reda za 96. Skupštinu Saveza DITŠDI Hrvatske,
datum održavanja i drugi prijedlozi za pravovremeno izvršavanje svih zadataka
za uspješan rad naše Skupštine.
Na osnovu dostavljenih izvještaja o radu naših Društava i drugih izvora, ukratko
ćemo naznačiti neke važnije sadržaje o njihovu radu:


— Društvo Bjelovar, izvještava o prihvaćanju dnevnog reda, mjesta i vrijeme
za održavanje 96. Skupštine. Suglasni su s predloženim sadržajem za Savjetovanje
uz napomenu da se vodi rasprava i o drugim aktualnim pitanjima naše
struke, kao što su: Problemi štete od divljači i glodavaca, Primjena tipologije u
našim šumarskim organizacijama, Prikrajanje tehničke oblovine i druga.
Prema programu rada održana su predavanja: O unutrašnjoj organiziranosti...;
Prikrajanju tehničke oblovine; O aktualnim pitanjima — radnoj snazi, privatnom
poduzetništvu, vlasništvu i drugim pitanjima; Problematika šteta od divljači
i glodavaca u mladim sastojinama; Njega sastojina proredom ... U tijeku su
pripreme i za druge aktivnosti (ekskurzije i si.).