DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 187     <-- 187 -->        PDF

marski list za 1990. godinu, cijenama za obrasce-tiskanice, visine autorskih honorara,
vrijednosti boda za osobne dohotke zaposlenih u Stručnoj službi i drugim
pitanjima.


— Konstatirano je da se ostvaruju pozitivni poslovni rezultati za navedeno
razdoblje unatoč nepovoljnih općih privrednih uvjeta i kretanja cijena i usluga.
— Prihvaćen je prijedlog TCD da se inicira sastanak sa zainteresiranim predstavnicima
naše struke o aktualnim pitanjima u vezi organiziranja konzorcija
zbog stvaranja uvjeta za racionalnije korištenje svih potencijala za obavljanje poslova
u cilju unapređenja i razvoja prerade drva.
— Na 15. sjednici Predsjedništva Saveza, koja je održana 24. listopada 1990.
godine stavljena je na dnevni red pod 2. točkom — Problematika razvoja zajedničkih
institucija prerade drva u Hrvatskoj. U raspravi su sudjelovali članovi
Predsjedništva i drugi (prof. dr. Mladen Figurić, dr. Tomislav Prka, mr. Vladimir
Bogati, mr. Božidar Pleše, dr. Nikola Komlenović, dipl. inž. Edo Kalajdžić, dr.
Đuro Kovačić, dipl. inž. Adam Pavlović i dipl. inž. Ivan Maričević).
Predsjedništvo je prihvatilo obrazloženje o potrebi institucije koja će biti osposobljena
za poslove i zadatke, koji će unapređivati proizvodnju i razvoj (industrijske)
prerade drva.


Na kraju je zaključeno da uža radna grupa Predsjedništva pripremi Prijedlog
u vezi korištenja poslovnog prostora u Šumarskom domu.


Na ovoj sjednici prihvaćena je informacija o primjeni Zakona o šumama u
novostvorenim uvjetima i usvojeni su prijedlozi — odluke o poslovanju za siječanj-
rujan 1990. godine, s tim da se usklade odnosi u raspodjeli OD prema ostvarenim
rezultatima poslovanja i određenim uvjetima koje određuje Zakon o ograničenju
isplate mase sredstava i drugih usmjerenja. Također su usvojeni prijedlozi
i obrazloženja o povećanju visine zakupnina, cijena tiskanicama, oglasima
i dr. od 1. studenoga 1990. godine.


Usvojen je prijedlog o produženju mandata za naredne dvije godine za predsjednika
Adama P a v 1 o v i ć a i potpredsjednika Đuru Kovačić a.
Prihvaćena je informacija o uvjetima pod kojima se obavljaju pripreme i realizacija
na adaptiranju prostora u potkrovlju i podrumu u Šumarskom domu.


— Na 16. sjednici Predsjedništva Saveza koja je održana 19. prosinca 1990.
godine razmatrano je i usvojeno:
— Uvjeti primopredaje poslovnog prostora između Javnog poduzeća »Hrvatske
šume« i Poslovne zajednice ind. ambalažnih papira i ambalaže (predaje
88,44 m2) i CDI SI. Brod (predaje 24,76 m2).
— Prijedlog nacrta Financijskog plana za 1991. godinu.
— Informacija u vezi osnivanja javnog poduzeća »Hrvatske šume«.
— Da se prijedlog izmjene i dopune Statuta Saveza pripremi do održavanja
Skupštine, uvažavajući zakonske i druge norme.
— Prijedlog za usklađivanje visine zakupnine u Šumarskom domu, cijene za
tiskanice, knjige i drugo, te akontacija za pretplatu na Šumarski list za 1991. god.
— Nove ugovorne odnose za korištenje poslovnog prostora u Šumarskom domu
uspostavljati prvenstveno sa Šumarskim fakultetom, Šumarskim institutom
i »Hrvatskom šumom«.