DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 186     <-- 186 -->        PDF

gramima utvrđeni poslovi i zadaci izvršavaju uz puno teškoća ali i subjektivnih
slabosti izvršnih organa i pojedinih članova. Određeni broj naših društava nije
nam dostavio (u tijeku pripreme za rad Skupštine) izvještaje o radu u pismenom
a niti u nekom drugom obliku. Zbog toga u ovome izvještaju nismo u mogućnosti
dati bilo kakav osvrt o posebnim i ukupnim aktivnostima tih društava. Svakako
treba istaći da značajan broj suradnika naših članova iz proizvodnih i drugih
organizacija daju veliki doprinos za uspješno obavljanje poslova i zadataka,
trajnog karaktera, koji se odnose na pripremu, sadržaj i tiskanje Šumarskog lista,
održavanje Šumarskog doma i posebna ulaganja za svrsishodnije korišćenje
poslovnog prostora (podruma i tavana). I na taj način stvaraju se preduvjeti za
organiziranje zajedničkih aktivnosti u cilju primjene šumarske znanosti i stručnih
spoznaja u narednom razdoblju i druge aktivnosti koje će povoljnije utjecati
na razvoj šumarstva, ekološke i opće uvjete za život ljudi.


I u ovom izvještaju moramo konstatirati da je ostalo više aktualnih pitanja
na koja treba tražiti prave odgovore rješenja — posebno ističemo — kako osigurati
što redovniju i učestaliju suradnju između izvršnih organa Saveza i Društava,
pa i drugih organizacija i institucija čije je sudjelovanje važno za utvrđivanje
i primjenu mogućih najpovoljnijih rješenja suvremene znanosti i prakse
u šumarstvu i preradi drva.


Pregled važnijih aktivnosti u proteklom razdoblju:


— Na 95. Skupštini Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske, koja je održana 28. lipnja 1990. godine u Slavonskom Brodu
(uz neposredno sudjelovanje u pripremi organizacije Šumarskog društva i šumarskih
i drvnoindustrijskih organizacija Stav. Broda) usvojeni su izvještaji o radu
za razdoblje između 94. i 95. Skupštine (Izvještaj potpredsjednika i tajnika, glavnog
i odgovornog urednika Šumarskog lista, Izvještaj o poslovanju i verifikaciji
Zaključnog računa za 1989. godinu, Izvještaj Odbora samoupravne kontrole, Program
rada za 1990. godinu i Financijski plan za 1990. g.)
U drugom dijelu rada 95. Skupštine održano je Savjetovanje na teme:


1. Suvremenije metode gospodarenja privrednim šumama hrasta lužnjaka,
uvodno izlaganje dr. Đure Kovačića i
2. Primjena hrastovine u proizvodnji finalnih proizvoda visoke kvalitete, uvodno
izlaganje prof. dr. Stjepana Tkaleca.
Nakon uvodnih izlaganja i rasprave predsjednik se zahvalio na vrijednim izlaganjima
i svim sudionicima u raspravi i sudjelovanju u radu 95. Skupštine.


Drugog dana 28. sudionika 95. Skupštine otišlo je u šumu gosp. j . Ilijanska
Jelas — više odjela, gdje su se upoznali s vrijednim sastojinama, uvjetima i načinom
gospodarenja.


U Šumarskom listu, našem znanstveno-stručnom i društvenom glasilu, koje
neprekidno izlazi od 1877. godine (115 godina) i u ovom razdoblju uz znanstvene,
stručne i druge napise u Šumarskom listu, objavljuju se Zapisnici i druge obavijesti
o aktivnostima Saveza i Društava.


— Na 14. sjednici Predsjedništva Saveza koja je održana 25. srpnja 1990. godine
u Zagrebu između ostalog vodila se rasprava: o poslovanju za razdoblje
siječan-lipanj 1990. godine; o uređenju odnosa s korisnicima poslovnog prostora
u Šumarskom domu i povećanju zakupnine; o korekciji visine pretplata za Šu424