DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 185     <-- 185 -->        PDF

6. Dr. Đuro Kovačić, na razradi prijedloga o izgrađivanju revirnog sustava
u šumarstvu u novo stvorenim uvjetima, uvažavajući spoznaje i iskustva šumarske
prakse, radilo se je intenzivno u vrijeme izgrađivanja svih bitnih organizacijskih
elemenata strukture novoosnovanog javnog poduzeća »Hrvatske šume«.
Sadržaji u referatu — konstatacije i prijedlozi mogu svim stručnjacima poslužiti
kao putokaz za utvrđivanje mogućih najboljih praktičnih rješenja.
Kao koautor izlaganja koje je podnio prof. dr. Šime Meštrović, mogu vam
reći da se radi o krupnim pitanjima za koja mi moramo sa puno odgovornosti
predložiti rješenja, koja se zasnivaju na šumarskoj znanosti i praksi i općim spoznajama,
a zapisana u knjigama — zapisnicima, šumarskim listovima i drugim
dokumentima u razdoblju od 1846. g. do danas. Ne smiju se danas napraviti greške
u ime demokracije a na štetu šuma, a to znači i naše domovine.


Nije me baš utješila izjava našeg pomoćnika ministra da će se u odredbama
Zakona o denacionalizaciji... izostaviti bivše imovne općine. Time se ne ublažava
problem koji bi nastao u Pokupskom bazenu navodim kao primjer.


Nužno je razlikovati razne oblike vlasništva po pojedinim područjima dijelovima
Hrvatske. U Slavoniji su na primjer postojala urbana i druga prava i na
livade, oranice i si., ali se šume nisu mogle dijeliti. Iskustva Engleske, Francuske
i dr. govore da se racionalno može gospodariti šumama, ako se osiguraju režimi
upravljanja, koji će utjecaje prava vlasništva smanjiti, a ne povećati.


Mislim da se danas ovdje svi slažemo da treba u narednom razdoblju koristiti
sve naše potencijale pa i oko 200 pravnika zaposlenih u šumarstvu kao i druge
stručnjake, za objektivno utvrđivanje konkretnih rješenja u procesu primjene
Zakona o denacionalizaciji... kao i drugih akata.


Na kraju moderator predlaže da komisija za zaključke na osnovu referata,
prijedloga i sugestija, izradi Zaključke 96. Skupštine Hrvatskog šumarskog društva.
Posebno se zahvalio prof. dr. Nikoli Filipoviću i mr. Hrvoju Momčinoviću
u sudjelovanju i neposrednom doprinosu sa svojim stavovima i prijedlozima.


Hrvatsko šumarsko društvo upoznat će nadležne organe u Republici Hrvatskoj
o zaključcima ove Skupštine.


Prilog 1


IZVJEŠTAJ


o radu SAVEZA I DRUŠTAVA inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske
za razdoblje između 95. i 96. redovne godišnje Skupštine (od 28. lipnja
1990. do 20. lipnja 1991. godine)


U tom razdoblju održano je 5 redovnih sjednica Predsjedništva Saveza, više
sastanaka radnih tijela zbog priprema sjednica (predsjednik, potpredsjednik, tajnik
i nosioci pojedinih zadataka) i dogovora sa predstavnicima — članovima pojedinih
društava o konkretnim aktivnostima.


Analizom sadržaja rada organa Saveza i Društava, koji su naznačeni u Zapisnicima
sjednica Predsjedništva i Skupštine Saveza i u izvještajima pojedinih
Društava, mogu se približno ocijeniti stanja i uspješnosti u radu za proteklo razdoblje.
Zapisnici se u skraćenim oblicima objavljuju redovno u Šumarskom
listu, koje većina Vas — članova pretpostavljam i pročita. Na osnovi ukupnih
spoznaja o našem radu u proteklom razdoblju možemo konstatirati da se pro