DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 184     <-- 184 -->        PDF

Mislim da i na ovoj našoj 96. Skupštini upravo to činimo u skladu šumarske
tradicije, što znači da ćemo našim stavovima — prijedlozima osigurati primjenu
Zakona, kojim će se stvarati uvjeti da se u narednom razdoblju gospodari šumama
u interesu unapređenja i razvoja šumarstva, okoliša i društva. Treba Hrvatsko
šumarsko društvo zahtijevati od nadležnih organa Republike Hrvatske
izmjene prijedloga Zakona...


4. Prof. dr. Nikola Filipović, cijenimo veliki doprinos šumarske struke razvoju
i ukupnih odnosa na ovom podneblju u proteklih 145 i više godina. Iako je upravo
ovih dana zbog, i vama poznatih razloga, teško, uz druge obveze planirati sudjelovanje
u radu i ovako značajnog stručnog skupa, mr. Hrvoje Momčinović
i ja ipak smo došli i želimo doprinijeti da i u ovim uvjetima šumarski znanstvenici-
stručnjaci izgrade odgovarajuće stavove i prijedloge za rješenje nastalih nesporazuma
u vezi donošenja i primjene Zakona o denacionalizaciji i vraćanju
oduzetih nektetnina.
Potrebno je i ovaj puta naglasiti postojanje Vinodolskog Zakona na tlu Hrvatske
i Korčulanskog statuta, ne samo najstarijih dokumenata koji su uređivali
odnose upravljanjem šumama već kao nešto posebno vrijedno, što posjedujemo
u našoj kulturnoj baštini, a čime se ne mogu predstaviti civiliziranom svijetu i neki
stariji narodi Europe i svijeta.


Znanje i struka mora presuditi i u ovom slučaju, a ne vlasništvo. Šumarska
znanost i struka nije zatvorena u svoje prostore i okvire — ona omogućuje ugrađivanje
i druge vrijednosti u svoju strukturu i to osigurava bolje pozitivne rezultate.


Danas bi došao i predsjednik Ustavnog suda da zajedno s vama (Matićem, Kovačićem,
Prpićem, Meštrovićem ...) traži realne podloge za najbolja moguća rješenja,
ali se to nije moglo realizirati zbog krupnih političkih i državničkih poslova.
Nama imponira vaše povjerenje i to ćemo prenijeti Ustavnom sudu i drugim
institucijama.


Rado bih surađivao i borio se zajedno s vama na primjeni u praksi ovih rješenja,
koja će zaštititi interese šumarske struke, što znači, i razvoj i zaštitu šuma
i okoliša, i korak naprijed i u razvoju ukupnih odnosa u Hrvatskoj.


5. Mr. Hrvoje Momčinović, čast mi je da sam dobio poziv i da sam danas jedan
od sudionika u radu vaše Skupštine. Impresioniran sam razinom vaših dostignuća
i načinom kako želite utjecati na razvoj šumarske struke, a što značajno
utječe na ukupan naš razvoj. Vi sa vašim zahtjevima možete biti do kraja
otvoreni, da ne kažem agresivniji. Dokumentacija na koju se pozivate i obrazloženja
o opravdanosti vaših prijedloga i stavova, zaslužuju posebnu pažnju. Mišljenja
sam da odgovarajućim novim Pravilnikom i drugim rješenjima, mogu se
izbjeći neka nepovoljna kretanja u realizaciji zadataka u redovnom upravljanju
i gospodarenju šumama.
Prof. dr. Branimir P r p i ć moli prof. dr. Matic a da podnese uvodno izlaganje
na temu: »Revirni sustav u šumarstvu Hrvatske kao osnovni preduvjet
povećanja ekoloških, socijalnih i sirovinskih funkcija šuma«.


U ovom broju Šumarskog lista objavljuje se u cijelosti izlaganje (kao posebni
članak na stranicama...)


Nakon izlaganja nastavljena je rasprava.