DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 183     <-- 183 -->        PDF

Ustavnog suda Republike Hrvatske mr. Hrvoja Momčinović a i zahvaljuje
im se na odazivu našega poziva.


Uvodno izlaganje na temu: »Šume Hrvatske u svijetlu primjene prijedloga
Zakona o denacionalizaciji i vraćanju oduzetih nekretnina« podnio je prof. dr.
Šime Meštrović u svoje i ime dr. Đure Kovačića.


U ovom broju Šumarskog lista objavljuje se u cijelosti izlaganje, kao posebni
članak na stranicama ...
Nakon izlaganja počela je rasprava.


1. Dipl. inž. Oskar Piškorić, prihvaćam ovo izlaganje i želim neka pitanja spomenuti,
dobro je da to naši mlađi znaju. Ne smiju se pojednostaviti odnosi vlasništva
i prava u odnosu na šumu i drvo koje je bilo predmet upotrebe i neposrednog
interesa i zajednice i pojedinaca. Upozorio je, da su krajiške zemljišne
zajednice osnovane za pašnjake bivših krajišnih mjesnih zajednica; neke površine
tih zajednica tijekom vremena su i pošumljene. Nadalje je naglasio, da su mnoge
zemljišne zajednice racionalno gospodarile sa svojim šumama te su i povećale
svoj posjed kao npr. zz. Vrbovsko, Ravna gora, Pčelić, Pivnica i dr. unovčenjem
dijela etata matičnog posjeda.
2. Prof. dr. Branimir Prpić, primjećuje da su razlike u vrijednosti šuma bile
vrlo velike i to je bilo presudno za uspostavljanje odnosa i sa stajališta uređivanja
vlasničkih i drugih oblika i prava kroz ta protekla razdoblja.
3. Dipl. inž. Slavko Horvatinović, ova pilanja u vezi primjene Zakona o denacionalizaciji
i vraćanju oduzetih nekretnina politički su vrlo osjetljiva, a moramo
priznati da smo zatečeni, jer nismo pripremili odgovore i prijedloge rješenja
za pitanja koja se postavljaju od strane zainteresiranih u velikom broju naših
općina. Postavljaju se i zahtjevi za moratorij sječe na određenim površinama,
kojima redovno gospodare naše organizacije — direkcija »Hrvatskih šuma« — ti
zahtjevi mogu dostići brojku i do 1.000.000 ha.
Prema podacima koji su navedeni u referatu, kao i iz drugih izvora, radi se


o značajnim površinama šuma, koje bi se prema prijedlogu Zakona trebale vratiti
bivšim vlasnicima. To bi se negativno odrazilo na izvršenje sječivog etata prema
sadašnjim planovima i gospodarskim osnovama. U tom slučaju postavilo bi se
i pitanje redovne snabdjevenosti sirovinom naših poduzeća prerade drva.
Znanja radi obavještavam vas da je Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike
Hrvatske nosilac izrade i prijedloga Zakona o denacionalizaciji... Mogu vam
reći da ima ozbiljnih primjedbi u postupku na sadržaj ali se očekuju promjene
određenih članaka — kao na primjer da neće biti vraćanja šuma bivših imovnih
općina.


Šumari se moraju dobro pripremiti i argumentima — znanstveno stručnim
obrazloženjima osporiti primjenu vraćanja i onih površina šuma, koje nikada
nisu bila u privatnom vlasništvu.


I sutra nam dolazi delegacija iz Pakraca u vezi vraćanja određenih površina
šuma — prijeti opasnost da to postane druga »Balvan revolucija«. Treba očekivati
da će se voditi razni sporovi više godina, a mi moramo izvršavati naše redovne
zadatke u proizvodnji, upravljanju i nadzoru zbog očuvanja šuma.


421