DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 182     <-- 182 -->        PDF

Navodi primjer kako se izradom i revizijom gospodarskih osnova može utjecati
na rezultate u gospodarenju šumama — povezujući to sa određenim odredbama
Zakona o šumama. Nadalje govori o rezultatima u vezi gospodarenja privatnim
šumama, naglašavajući kako su zapravo umjesto očekivanih uslijedili negativni
efekti na štetu očuvanja šuma.


Očekivali smo da ćemo osnivanjem javnog poduzeća »Hrvatske šume« brže
i kvalitetnije izgrađivati ustrojstvo naše ukupne organiziranosti od direkcije do
šumarija odnosno racionalnih osnovnih jedinica u kojima se susreću šumarska
znanost i praksa. Tiho o tome govorimo i o onim pitanjima na koja nismo do
sada dali zadovoljavajuće odgovore — imali smo društvene šume, a sada državne
i ne možemo biti zadovoljni, zato treba upaliti crveno svijetlo.


3. Dr. Đuro Kovačić, slažem se sa kolegom Starčevićem da je potrebno upaliti
crveno svjetlo, jer do sada nismo uspjeli riješiti neka pitanja, koja ovise isključivo
o nama, o stavovima struke. Novi Zakon o šumama 1983. godine omogućio
je akumulaciju namjenskih sredstava za unapređenje šumarstva iz više
izvora, a što je posebno značajno i novo da su i korisnici općekorisnih funkcija
šuma bili obvezni uplaćivati u taj fond. Svakako je potrebno naglasiti i primjenu
odredaba toga Zakona koje se odnose na funkcionalnu organiziranost, koja se je
itekako negativno odrazila na cjelokukne gospodarske efekte. Drugim riječima
tim je zakonom bilo omogućeno mnogim subjektima — organizacijama ponašanje
koje je smetalo racionalnijem gospodarenju šumama — ogromni proizvodni
potencijali šuma i šumskog zemljišta nisu se mogli racionalnije koristiti.
U organizaciji SlZ-a (bivši) postojale su određene komisije — stručne ekipe
koje su u datim uvjetima obavljale svoj posao savjesno, posebno se to odnosi na
reviziju uređajnih elaborata i unapređenje gospodarenja šumama. Tek sada donošenjem
izmjena i dopuna Zakona o šumama brzo ćemo predložiti, siguran sam,
dobra rješenja što će i Upravni odbor »Hrvatskih šuma« prihvatiti.


4. Mr. Vice Ivančević, najljepše pozdravlja sudionike Skupštine sa željom da
postignemo što bolje rezultate u radu. Posebno se osvrće na zadatke u vezi obnove
Šumarskog muzeja. Između ostalog podsjeća prisutne da je već 1896. godine
postojao Šumarsko-lovački muzej, koji je bio dobro posjećivan, a neki eksponati
bili su izloženi i u Parizu. Iza 1945. godine osnovana je posebna komisija sa zadatkom
da se predloži odgovarajuće rješenje u vezi muzejskih eksponata. 1954.
godine neki muzejski eksponati su otpremljeni u Karlovac, Vinkovce i određene
organizacije — institucije u Zagrebu.
Zakonom o denacionalizaciji dijela Šumarskog doma između ostalog predviđeno
je i osnivanje Šumarskog muzeja.


Predsjedavajući dipl. inž. Adam P a v 1 o v i ć, pozvao je delegate 96. Skupštine
da se izjasne o izvještajima o radu i drugim predloženim dokumentima.


Izvještaji i predloženi dokumenti pod točkama 2—5. dnevnog reda prihvaćeni
su bez posebnih primjedbi.


Ad. 7.


SAVJETOVANJE


Moderator prof. dr. Branimir P r p i ć pozdravlja cijenjene i uvažene goste


— suca Ustavnog suda Republike Hrvatske, prof. dr. Nikolu Filipović a i suca
420