DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 181     <-- 181 -->        PDF

naša znanja, prirodne i druge potencijale za moguću primjenu racionalnijih rješenja.
U ime Javnog poduzeća »Hrvatske šume« zaželio je puno uspjeha u radu 96.
Skupštine Saveza.


Prof. dr. Šime Meštrović, u ime domaćina zaželio je ugodan boravak u prostorima
Šumarskog fakulteta. Izrazio je veliko zadovoljstvo što je Predsjedništvo
Saveza donijelo odluku da se upravo na ovome mjestu okupi impozantan broj
naših cijenjenih i uvaženih stručnjaka. Naša struka i u proteklim razdobljima
dala je značajan doprinos u stvaranju uvjeta i za ukupni razvoj našeg društva.
To ćemo sigurno uspješno činiti i u narednom vremenu.


Ad. 2.


a) Izvještaj o radu Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske između 95. i 96. redovne godišnje Skupštine podnio je Ivan
Maričević, dipl. inž. (vidi Prilog 1).


b) Izvještaj glavnog i odgovornog urednika podnio je prof. dr. Branimir Prpić
(vidi Prilog 2).


c) Izvještaj o poslovanju, Izvještaj Odbora samoupravne kontrole, dostavljeni
su u prilogu poziva svim delegatima Skupštine, koji o tome donose odluke, pa
nisu bila potrebna usmena izlaganja. Ti izvještaji i drugi dokumenti objavljeni
su i u »Šumarskom listu« broj 3-5/1991. g.


Ad. 3. i Ad. 4.


Za ove točke dnevnog reda svim delegatima su u prilogu poziva dostavljeni
prijedlozi: Program rada za 1991. g. i Financijski plan za 1991. g. pa nisu bila
potrebna uvodna izlaganja. I ti dokumenti kao prijedlozi objavljeni su i u »Šumarskom
listu« broj 3-5 1991. g.


Ad. 5.


Prijedlog za Izmjene i dopune Statuta pročitao je Ivan Maričević uz određene
napomene (vidi Prilog 3).


Ad. 6.


Predsjedavajući Adam Pavlović otvara raspravu o Izvještajima i prijedlozima
po točkama 2—5. dnevnog reda:


1. Dipl. inž. Oskar Piškorić, kao najstariji šumar pozdravlja prisutne, a posebno
najmlađe kolege (generaciju unuka). U prilog vraćanja starog naziva našeg
dugogodišnjeg organiziranog rada u HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO navodi
da su osim šumara — inženjera redovni članovi bili i stručnjaci koji su radili na
poslovima prerade drva i trgovine drvom i drugim poslovima od svoga osnutka.
2. Dipl. inž. Tomislav Starčević, u našem radu što je i prirodno bilo je i slabosti.
Nismo dovoljno bili uporni i često puta ostavili smo neka pitanja — probleme
u mirovanju, nadajući se da će ih netko umjesto nas riješiti. Istina to se
je i događalo, ali ne u korist unapređenja i razvoja šumarstva i očuvanja šuma
i okoliša.