DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 178     <-- 178 -->        PDF

IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA


ZAPISNIK


96. Skupštine Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske, održane 20. lipnja 1991. godine u Zagrebu u Velikoj dvorani Šumarskog
fakulteta.
Prisutni: Delegati iz područnih društava, članovi Predsjedništva Saveza, predstavnici
i članovi iz javnog poduzeća »Hrvatskih šuma« (direkcije, uprava šuma
i šumarija), te Šumarskog fakulteta, Šumarskog instituta i gosti — uzvanici iz
drugih institucija — ukupno 339 sudionika.


U nastavku rada (drugi dio) Savjetovanju sudjelovali su: prof. dr. Nikola Filip
ović, sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske i mr. Hrvoje M om činovi
ć, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske.


U pripremi za održavanje 96. Skupštine uz izvršne organe Saveza i društava,
neposredno su bili uključeni i odgovarajući organi Šumarskog fakulteta i Javnog
poduzeća »Hrvatskih šuma«.


DNEVNI RED


I. dio
1.
Otvaranje 96. Skupštine Saveza i izbor Radnog predsjedništva, zapisničara, dva
ovjerovitelja zapisnika — predsjednik Adam Pavlović , dipl. inž.
2.
Izvještaji o radu za razdoblje između 95. i 96. Skupštine Saveza:
a) Izvještaj potpredsjednika i tajnika — Ivan M a r i č e v i ć, dipl. inž.
b) Izvještaj glavnog i odgovornog urednika Šumarskog lista — prof. dr. Branimir
P r p i ć
c) Izvještaj o poslovanju — Završni račun za 1990. godinu
d) Izvještaj Odbora samoupravne kontrole — Slavko Šarčević , dipl. inž.


3.
Program rada za 1991. godinu.
4.
Financijski plan za 1991. godinu.
5.
Izmjena i dopuna Statuta — Ivan Maričević , dipl. inž.
6.
Rasprava i usvajanje Izvještaja, Programa rada za 1991. g., Financijskog plana
za 1991. g. i Izmjene i dopune Statuta.
II. dio
7.
Savjetovanje na teme: a) Šume u svijetlu primjene Prijedloga Zakona o denacionalizaciji
i vraćanju oduzete nekretnine — prof. dr. Šime Meštrovi ć i
dr. Đuro K o v a č i ć, b) Revirni sustav u šumarstvu Hrvatske kao osnovni
preduvjeti povećanja ekoloških, socijalni i sirovinskih funkcija šuma — prof,
dr. Slavko M a t i ć.
8.
Zaključna razmatranja — stavovi i prijedlozi.
416