DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 146     <-- 146 -->        PDF

NJEMAČKI STUDENTI U POSAVINI


Središnja Posavina, odnosno njen sastavni dio — park prirode Lonjsko polje,
spada u niz malobrojnih dobro očuvanih prirodnih sredina. Njen floristički, faunistički
i kulturni sadržaj privlači u današnje vrijeme, kada su takve oaze rijetke
u svijetu, veliko zanimanje domaćih i stranih ljubitelja prirode. Milenijima usklađivani
odnosi između flore, faune i čovjeka održali su se do dana današnjeg skoro


Martin Schneider-Jacoby Hartmut Em


Save-Auen


Vielfalt durch Uberschwemmung


Naturfuhrer durch eine der groBten europaischen
Auenlandschaflen in Jugoslawien


Verlap Jiirgcn Resch


Naslovna stranica knjige prijatelja prirode iz Njemačke


u identičnom ili vrlo malo promijenjenom obliku. Srećom u Hrvatskoj postoji još
nekoliko područja gdje u skladnom braku žive priroda i čovjek, ne samo u Posavini,
slično možemo naći i u Podravini, na Velebitu, Gorskom kotaru, Hrvatskom
primorju pa i drugdje. Upravo ta nenarušenost prirodnih odnosa cilj su
mnogih istraživača kako bi otkrili prirodnu formulu za normalni život prirode
i čovjeka.


?S4
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 147     <-- 147 -->        PDF

Središnja Posavina već prije tridesetak godina postala je cilj eminentnim domaćim
i stranim stručnjacima radi njihovih istraživanja i upoznavanja tajni prirode.
Zahvaljujući materijalima domaćih i stranih autora, to se područje pročulo
diljem Europe i Svijeta. Zbog toga danas dolazi u Posavinu velik broj ljubitelja
prirode, ekologa, ornitologa i različitih stručnjaka iz domene prirodnih znanosti.
Jedan od velikih zaljubljenika Posavine je i prof. dr. Wolfgan g Schrode r
sa minhenskog univerziteta, koji je već nekoliko puta boravio u središnjoj Posavini,
a u posljednje tri godine redovito je dovodio i grupu od dvadesetak studenata
šumarstva i biologije. U sklopu te dvanaestodnevne ekskurzije cilj je upoznati
buduće mlade istraživače s prirodnim izgledom šume, livada i s tradicionalnim
životom ljudi na selu. Većina njih je prvi puta došla u Hrvatsku, odnosno
u Posavinu, te ne kriju svoje iznenađenje vezano uz izgled i bogatstvo flore i
faune na ovom prostoru. Profesori, suradnici i studenti imaju vrlo bogat i raznolik
program rada u vrijeme svog boravka, tako da njihov program sadržava slijedeće:


1. Upoznavanje s ekološkim prilikama i šumskom vegetacijom na prostoru
srednje Posavine, odnosno parka prirode Lonjsko polje.
2. Motrenja divljači i ptica u šumskim i na poljoprivrednim ekosustavima, te
u naseljima.
3. Život ljudi na selu, ekstenzivna poljoprivreda, stočarstvo na prostranim
pašnjacima Posavine, te tradicionalni kulturni život u ovom dijelu Hrvatske.
4. Osvrt na aktivnosti čovjeka u ekosustavima s posebnim težištem na hidromeliorativne
zahvate, odnosno regulaciju rijeke Save i pritoka.
Program obuhvaća kompleksno praćenje svih elemenata, odnosno sastavnih
dijelova ovog područja, te je stoga razdijeljen u nekoliko nižih radnih jedinica —
zadataka. U sklopu određenog tematskog dijela na odabranom lokalitetu iznosi
se i referat o dosad već poznatim istraživanjima, odnosno spoznajama o tom području
i problematici. Naime, program je podijeljen u 6 poglavlja, a poglavlja imaju
nekoliko radnih elemenata — potpoglavlja. Tako na primjer poglavlja obuhvaćaju:


Poglavlje I. — Povijesni pregled:upoznavanje studenata s poviješću ovih prostora i s političkom situacijom
u ovoj zemlji,

povijest šumarstva s posebnim osvrtom na razvoj slavonskih hrastovih
šuma u nizinskom dijelu Hrvatske.
Poglavlje II. — Terenski dio ekskurzije:


— dolazak do Posavine i kratko popodnevno razgledavanje mjesta boravka,
— upoznavanje s vegetacijom i okolinom na NPŠO Opeke, odnosno mjestom
boravka,
— pašnjaci u Posavini,

štete od divljači odgrizanjem izbojaka i guljenjem kore stabala u mladim
šumskim sastojinama,
— posjet koloniji žličarki kod Jasenovca — Krapje-dol,
— ribnjaci kod Lipovljana,


ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 148     <-- 148 -->        PDF

— prašuma Prašnik,
— obilazak i upoznavanje s gospodarskim zahvatima u nizinskim sastojinama,

upoznavanje s tradicionalnim životom na selu — arhitekturom, kulturom
i strukturom sela.
Poglavlje III. — Odnosi se na ekosustav:klima,

rijeke i vodoprivreda,
— nizinske poplavne šume,
— šumski ekosustavi u srednjoj Posavini,
— flora i fauna u Posavini, odnosno u posavskim šumama,
— vodozemci u Posavini,
— popis vrsta,
— bijela roda,
— jelenska divljač u Jugoslaviji.
Poglavlje IV. — Odnosi se na čovjeka:selo,

pašnjaci,
— poljoprivreda u panonskoj nizini,
— turizam kao prirodna mogućnost.
Poglavlje V. — Obrađuje različite koncepte i ideje vezane uz Posavinu:


— regulacija rijeke Save — projekt Sava 2000,
— površine i zaštićena prirodna područja,
— plan za zaštitu prirode.
Poglavlje VI. obuhvaća listu promatranja i sastoji se od 2 dijela:


— liste biljaka i
— liste ptica i životinja.
Vidimo da u ovih 6 poglavlja program obuhvaća sve bitne elemente koji se
susreću u Posavini. Paralelno s upoznavanjem pojedinih segmenata studenti vođeni
profesorima kritički se osvrću na pojedine dijelove, bilo pozitivnim ili negativnim
ocjenama. Posebno pozitivno ocjenjuju očuvanu iskonsku prirodu na
šumskim i livadnim ekosustavima, te ekstenzivnu poljoprivredu na ovom prostoru.
Od negativnog stajališta možemo istaći nerazumne hidromeliorativne zahvate
u cijelom prostoru a posebno u neposrednim blizinama značajnijih orintoloških
i prirodnih centara. No unatoč svemu opći dojmovi su vrlo povoljni, a opće ocjene
su vrlo visoke. Ovogodišnji posjetioci Posavine imali su se prilike u jednodnevnom
obilasku upoznati i s Pokupskim bazenom koji je po svom florističkom i
faunističkom sastavu vrlo sličan Posavskom dijelu, ali i s pojedinim specifičnostima.
U sklopu tog boravka u Pokuplju studenti i profesori su obišli ornitološki
rezervat Crna Mlaka, gdje su se upoznali s radom samog ribnjaka, ali daleko više
s ornitofaunom na i oko ribnjaka. Vođeni od strane domaćina mr. Ivana M r z1
j a k a detaljno su upoznati s načinom gospodarenja šumama hrasta lužnjaka
s posebnim osvrtom na oplodne sječe i prirodno pomlađivanje, što je od velike
važnosti za šumarstvo.
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 149     <-- 149 -->        PDF

POSAVINA


17. -28. APRIL
1383
VIŠEKRATNO PLAVLJENJE POSAVSKE LIVADE
Vodič kroz jedan od najvećih europskih livadnih krajolika u Jugoslaviji
387
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 150     <-- 150 -->        PDF

Prilikom povratka u Njemačku, dakle na kraju svog dvanaestodnevnog boravka
u nizinskom dijelu Hrvatske, svi gosti su izrazili oduševljenje onim što su
vidjeli, upoznali i naučili, a također su izrazili želju da ponovno dođu i još bolje
upoznaju ove očuvane prirodne oaze. Posavina ima već određeni broj ljubitelja
i prijatelja van naših granica koji već tridesetak godina redovito posjećuju i obilaze
ove prostore a svakako da i među ovogodišnjim posjetiocima ima onih koji
će naći mogućnosti i ponovo doći na određeno vrijeme u neke od očuvanih rezervata
prirode na tlu Hrvatske. Da je to tako, govore i brojni primjeri pisanog
materijala o Posavini, prvenstveno u Njemačkoj, a jedna od tih je i najnovije
izdanje pod nazivom »SAVE AUEN« autora Martina Schneidera JacobijaHelmuta E r n a, dobrih poznavalaca prilika u srednjoj Posavini. Pored toga već
ranije a i sada, a nadamo se i u buduće, nekolicina studenata šumarstva ili biologije
s minhenskog univerziteta boravi u Posavini s ciljem izrade svog diplomskog
rada. To također doprinosi i temeljitijem izučavanju različitih elemenata u
Posavini, ali također i široj propagandi ove očuvane prirode. Prema obećanjima
profesora i studenata ove a i proteklih godina, sigurno je da će Posavina imati
sve više i više prijatelja, poznavalaca i posjetitelja izvan naših granica.


Marijan Grubešić, đipl. ing.