DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 112     <-- 112 -->        PDF

IZ ŠUMARSKOG LISTA 1891.


PODPORA ZA OSKUDNE SLUŠATELJE ŠUMARSTVA


Pod ovim naslovom priobćio sam u našem listu na str. 477. od god. 1890., da
mi je jedan darežljivi dobročinitelj predao iznos od 200 for. u svrhu podpore
domaćin oskudnih slušatelja šumarstva. Naknadno toj viesti mogu javiti, da sam
od tog iznosa 3/5 podjeno s naraslim kamatimi svotu od 122 for. 57 novč. priposlao
u namienjenu svrhu kr. gosp.-šum. učilištu u Križevcih, a 2,5 istog iznosa opredielio
sam domaćim slušateljem šumarstva na c. kr. visokoj školi za zemljotežtvo u Beču.
(str. 192)


M. Vrbanić
NAPOMENA O. P.-a M. Vrbanić bio ie tada prvi podpredsjednik Hrv. slav.
šumarskog društva i urednik Šumarskog lista a u sklopu »škole za zemljoteštvo
u Beču« — Hochschule fur Bodenkultur — bio je i studij šumarstva.


IZ UPRAVNOG ODBORA ŽUPANIJE POŽEŠKE


... Iza toga izviestio je velemožni kr. podžupan o stanju upravah u kotarih
i općinah za mjesec srpanj. — Iz toga izvieštaja razabire se, da je u kotaru brodskom
pretvoreno 5851 jutro obćinske šikare u razne kulture,
i to u livade 945 jutarah, o oranice 1415 jutarah, a u šume 3491 jutro. Šikare će se
individualno parcelirati i privatnikom prodati u vlasnost, da ih pošume, pošto
skupno obćinsko šumsko gospodarstvo nije preporučivo u brodskom kotaru.


Narodne novine br. 185. od 14. VIII. 1891.


OPASKA 1991. godine. Kako prema statistici šuma za 1938. godinu u brodskom kotaru uopće
nema šikara, a ima 3.300 ha niske šume od ukupno 3.400 ha privatnih šuma, to je odluka Upravnog
odbora Požeške županije postigla svrhu, (op)