DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Tablica 3.


Sadržaj teških metala (Pb, Zn, Cu) u tlima nizinskih šuma istočne Slavonije


(mg/kg) — Rasponi po šumskim bazenima


Teški
metali Drava
donji tok
Šumski bazeni
Dunav Sava
donji tok
Spaćva
ukupna
Pb Neplavljeno
Plavljeno
Sediment iz
korita rijeke
26—40
100—440
20—130
28—32
240—330
14—100
46—56
66—190
94—310
22—54

24—64
Zn Neplavljeno
Plavljeno
Sediment
27—42
159—795
53—344
37—42
424—663
32—228
46—58
82—306
84—598
31—126

33—98
Cu Neplavljeno
Plavljeno
Sediment
5—6
8—30
0,6—17
7—8
31—40
2—14
19
15—20
18—32
7—22

6—26


METODE RADA


Prosječni uzorci tla uzeti su sredinom 1990. godine sa dubine 0—5 cm
i 5—15 cm (Ah-horizont) podalje od stabla (makro stanište). Iste dubine su
poštivane kod uzoraka iz korita rijeka i vodotoka. U laboratoriju Odjela
za ekologiju Šumarskog instituta Jastrebarsko ekstrakcija teških metala provedena
je sa 2 N-HC1 (Brune iEllinghaus 1981) uz određivanje na
AAS Perkin-Elmer 300 S. Ostale analize obavljene su primjenom standardnih
metoda JDPZ. Analize su proveli: Mr. Nadežda Pezdire, Zlata Josipović, Zorka
Lukić i Danica Hrdalo.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA


Sadržaj olova, cinka i bakra u nizinskim šumama istočne Slavonije prikazan
je na grafikonima 1, 2, 3, dok su u tablici 2 dati numerički podaci za
teške metale (Pb, Zn, Cu, Fe, Mn), humus, sadržaj gline i reakciju tla u vodi.
U tablici 3 navode se rasponi tri teška metala (Pb, Zn, Cu) za četiri šumska
bazena: uz Dravu — donji tok, uz Dunav, uz Savu — donji tok te za tla uz
rijeke i vodotoke na području spačvanskih šuma. Tablica 4 sadrži prosječne
vrijednosti teških metala po slojevima, a tablica 5 linetrne korelacijske koe^
ficijente između sadržaja teških metala i gline te teških metala, i organske
tvari. Podaci su grupirani na neplavljene i plavljene zone te rezultate analiza
sedimenata iz korita rijeka, odnosno suhih vodotoka.


Iz rezultata istraživanja proizlazi da su plavljena šumska tla na fluvisolima
rijeka Drave, Dunava i Save znatno više opterećena istraživanim teškim
metalima nego tla okolnih neplavljcnih površina. Posebno su visoke njihove
koncentracije u prvoj poplavnoj zoni fluvisola gdje je plavljenje češće, a. do