DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 34     <-- 34 -->        PDF

olova, cinka i bakra u tlo u odnosu na neplavljene površine. Posebno veliko
onečišćenje utvrđeno je u dravskim naplavinama što može imati nesagledive
posljedica po obnovu šuma i namjenu ovog prostora.


FIZIOLOŠKA ULOGA ISTRAŽIVANIH TEŠKIH METALA U BILJKAMA
S POSEBNIM OSVRTOM NA NJIHOV SUVIŠAK


Našim istraživanjima obuhvaćena su četiri biogena mikroelementa (Fe,
Mn, Zn, Cu) te jedan element koji nije biogeni (Pb).


Mikroelementi (elementi u tragovima, rijetki elementi, oligoelementi, mikrohraniva)
biogeni su elementi ishrane koje biljke trebaju u vrlo malim
količinama. Iako je uloga istraživanih biogenih mikroelemenata u biljci mnogostruka,
njihovo se osnovno djelovanje u metabolizmu svodi na učešće u
encimima. Oni ulaze u sastav aktivnog kompleksa encima, ali pored toga
mogu aktivirati ili inhibirati djelovanje određenog encima. Za sve njih je
zajedničko da su granice između njihovog optimalnog i toksičnog djelovanja
vrlo blizu. Olovo, koje nije biogeni element uglavnom karakterizira toksično
djelovanje. Samo u nekim rijetkim slučajevima utvrđeno je stimulativno
djelovanje olova na rast biljaka, što do sada nije razjašnjeno. Dok se je u
klasičnoj literaturi uglavnom tretirao nedostatak mikroelemenata u novije
vrijeme sve je više podataka o njihovom suvišku, odnosno toksičnom djelovanju
na biljke. To je posljedica sve većeg opterećenja okoliša istraživanim
i drugim teškim metalima kao rezultata utjecaja industrije, prometa,
urbanizacije, upotrebe pesticida i ostalih faktora industrijske civilizacije.


Suvišak željeza kod biljaka rijetko se javlja u prirodnim uvjetima, pa


o tome ima i malo podataka. Fiziološka oboljenja uslijed suviška željeza
relativno su dobro izučena kod riže (»Akagare Typus I«, »Bronzing«). Najčešće
se javljaju na sulfatnim i lateritnim tlima kod niskih pH vrijednosti.
Ovdje se željezo pretežno nalazi u obliku Fe2-iona. Utvrđeno je da se ova
pojava može ublažiti primjenom viših doza kalija. Kod suviška željeza usporen
je rast svih vegetativnih organa. Listovi postaju tamno do plavo
zeleni, a korijen poprima mrku boju. Kod ekstremno visokih koncentracija
željeza dolazi do defolijacije i uginuća biljaka. Suvišak željeza može izazvati
i nedostatak fosfora, kao i mangana.
Suvišak mangana u prirodnim uvjetima dosta je raširena pojava. On
se prvenstveno javlja na tlima sa visokim sadržajem mangana, kod niske
reakcije i visokog redukcijskog potencijala. U takovim uvjetima biljke prekomjerno
nakupljaju mangan. Smatra se da sadržaj > 1.000 ppm mangana
u suhoj biljnoj tvari predstavlja manje-više siguran znak njegovog suviška
(Kas tori , 1983). Prvi vidljiv znak toksiciteta mangana je kloroza, koja
s vremenom prelazi u nekrozu. Slične simptome izazivaju i drugi elementi,
kao npr. Cu i Pb. Na tlima niske reakcije uz suvišak mangana često dolazi
i do suviška aluminija. Suvišak mangana može izazvati nedostatak željeza,
molibdana i kalcija. Analize biljnog materijala bolje indiciraju njegov suvišak
i kroz to uzrokovane poremetnje u ishrani nego analize tla. Simptomi
štetnog utjecaja mangana javljaju se u pravilu na drugim organima nego
simptomi njegovog nedostatka. U vlastitim istraživanjima utvrdili smo da
se mangan, slično kao i željezo i cink, može intenzivno nakupljati u korijenu