DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 135     <-- 135 -->        PDF

IN MEMORIAM


PROF. DR. NINOSLAV LOVRIĆ
(1907—1990)


Dana 14. XI. 1990. umro je, a 16. XI.
pokopan na zagrebačkom groblju Mirogoj
Dr. Ninoslav Lovrić, štovani dugogodišnji
redovni profesor Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu. Mnogim
generacijama stručnjaka ostati će u trajnoj
uspomeni kao vrstan znanstvenik,
praktičar i omiljeni predavač, a svima
koji su ga poznavali kao dragi znanac
i iskren prijatelj.


Ninoslav Lovrić rodio se u Tuzli, 1.


IX. 1907. godine. Otac mu dr. Ante bio
je poznati slavist, profesor i pisac. Osnovno
školovanje i realnu gimnaziju N.
Lovrić ja završio u Sarajevu 1926. Na
Poljoprivredno-šumarskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu je diplomirao god.
1930. i stekao naslov šumarskog inženjera.
Od 1932. do 1940. godine ing. Lovrić
je službenik Direkcije šuma u Zagrebu,
gdje se bavi šumsko-građevinskim problemima
i poslovima. Uz redovnu službu
studirao je i god. 1942. diplomirao na
građevinskom odsjeku Tehničkog fakulteta
u Zagrebu. Za vriejme rata, kao građevinski
inženjer, radio je na poslovima
regulacije Save i na aerodromskim objektima
hrvatskoga zrakoplovstva. Po
svršetku rata, kao domobranski časnik,
prošao je i izdržao mukotrpni Križni put
od Bjelovara do Vršca u Srbiji.


Najveći dio svojega radnog vijeka,
od 1940. do umirovljenja 1978. godine (a
i kasnije), ing. N. Lovrić je proveo na
Šumarskom fakultetu u Zagrebu, na kojem
je bio: isprva asistent, nakon habilitacije
(1958.) docent, od 1960. izvanredni
profesor i od god. 1964. redovni
profesor. Doktorat biotehničkih znanosti
stekao je god. 1977. s disertacijom »Mogućnost
primjene centralnog izvlačenja
kod planiranja šumskih transportnih
sustava«. Od 1960. do 1978. bio je predstojnik
Zavoda za šumarsko građevinarstvo
i komunikacije, odnosno kasnije Katedre
za šumska transportna sredstva na
Šumarskom fakultetu. Redovno je predavao
predmete: šumarske komunikacije,
mostovi, šumarsko i drvnoindustrijsko
građevinarstvo; honorarno tehničku
mehaniku i uređivanje bujica; a na postdiplomskoj
nastavi iz Iskorišćivanja šuma
kolegij projektiranja šumskih prometni


ca.


Osim gotovo 40-godišnjega predanog
nastavno-peclagoškog rada, prof. N. Lovrić
se usporedno bavi znanstvenim temama
i zadacima, unutar i izvan fakultetskih
Zavoda za istraživanja u šumarstvu
i drvnoj industriji. Istaknuti je teoretičar
i praktičar u izgradnji šumskih
transportnih sredstava i građevinarstvu.
Stručni radovi prof. N. Lovrića obuhvaćaju
uglavnom ove djelatnosti: