DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 133     <-- 133 -->        PDF

3. Knjižnica, stručna literatura, publikacija i dr. 124.404,00
4. Utrošena energija (plin, elektr. energija) 29.022,60
5. Poštansko-telefonski troškovi 39.332,10
6. Transportne usluge 11.996,80
7. Troškovi investicijskog održavanja 829.904,50
8. Komunalne naknade (voda, smeće, dimnj. usluge) 50.000,00
9. Troškovi tiskanja Šum. lista, separata i prijevodi 344.247,80
10. Povremeni i privremeni poslovi 5.928,70
11. Ostale neproizvodne usluge 85.197,60
12. Izdaci za reperzentaciju 28.000,00
13. Amortizacija 81.893,90
14. Ostali materijalni troškovi 20.690,20
15. Naknade za usluge SDK 5.000,00
16. Premija osiguranja 60.000,00
17. Dnevnice i putni troškovi 154.920,00
18. Autorski honorari 89.129,80
Ukupno materijalni troškovi i amortizacija 2.035.877,40


OSOBNI RASHODI


19. Osobni dohoci 1.157.106,60
20. Porezi i doprinosi iz prihoda 135.990,20
21. Ostali porezi i doprinosi iz prihoda 41.025,80
22. Pomoć i dotacija drugim 5.000,00
Ukupno osobni rashodi 1.339.122,60


UKUPNO RASHODI 3.375.000,00


PRIHODI 3.375.000,00


RASHODI 3.375.000,00


Ad. 4.


O poslovima i zadacima za organiziranje 96. Skupštine Saveza govorio je
Adam Pavlović. Nakon kraće rasprave o naznačenim pitanjima usvojeni su slijedeći
prijedlozi.


— Mjesto održavanja — Zagreb.
— Vrijeme održavanja — lipanj 1991. g.
— Prijedlog Dnevnog reda 96. Skupštine, Uvodnog izlaganja, Izvještaja o radu,
kao i Teme za Stručno savjetovanje utvrdit će se na 18. sjednici Predsjedništva
Saveza, koja će se održati u mjesecu svibnju.
— Pripreme za održavanje 18. sjednice i 96. Skupštine obaviti će Adam Pavlović,
Đuro Kovačić, Ivan Maričević, Branimir Prpić i Nikola Komlenović.
Ad. 5.


— Prihvaćena je informacija o aktivnostima u vezi problema koji se odnose
na održavanje Šumarskog doma.