DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 132     <-- 132 -->        PDF

na suvremenih metoda i sredstava rada u našim djelatnostima — kompjuterizacija
i dr.; Čovjek, društvo — šuma, priroda i dr.


— Posebnim aktivnostima izvršnih organa Saveza i Društava posredno i neposredno
utjecati na donošenja ODLUKA nadležnih državnih i drugih organa,
kojima će se zaustaviti PROCESI koji ugrožavaju šumu i čovjekov okoliš. Prema
najnovijim istraživanjima (podacima) zdravstveno je stanje šuma vrlo loše.
— Unapređivanje i razvijanje izdavačke djelatnosti dugoročni je zadatak svih
naših organizacija — potrebno više zajedničkih akcija za realizaciju ambicioznih
ciljeva. Šumarski list znanstveno-stručno i društveno glasilo Saveza DITŠD1
Hrvatske uspješno se izdaje 114 godina i postoje svi uvjeti da se ti poslovi — zadaci
ostvaruju i u narednom razdoblju. Potrebno je aktualizirati pripreme za
izdavanje Šumarskog priručnika i drugih stručnih publikacija.
— Utvrđivanje zajedničkih zadataka zbog izgrađivanja bibliotečno-inlormacijskog
sustava za potrebe naših djelatnosti, i dalje raditi na uređivanju stručne
knjižnice Saveza.
— Pristupiti izradi projektnog zadataka, kojim bi se određeni dio prostora
u Šumarskom domu namijenio za popularizaciju šumarstva i prerade drva. Organizirano
pristupiti utvrđivanju zadataka za obilježavanje 150. godinu osnivanja
Hrvatsko-Slavonsko šumarskog društva 1846—1996. i 120. godinu izlaženja Šumarskog
lista (1877—1996.).
— Nastaviti sa redovnim zadacima na održavanju zgrade Šumarskog doma.
Pristupiti postupno adaptaciji podruma.
— Sa predstavnicima Tehnološkog fakulteta i Grad. knjižnice tražiti moguća
najbolja rješenja za privremeno korištenje poslovnog prostora u Šumarskom
domu.
— Raditi na unapređivanju rada stručne službe Saveza za obavljanje tekućih
poslova, a posebno na izradi podloge za redovne aktivnosti organa Saveza
društava zbog realizacije mogućih ciljeva — zadataka nanzačenih i u ovom programu.
— Uspostavljati i razvijati suradnju s organizacijama IT i dr. u zemlji i inozemstvu.
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 1991. GODINU:
Planirano
A Prihodi


1. Prihodi od pretplate i prodaje Šum. lista, separata oglasa 945,000,00
2. Prihodi od izdavačke djelatnosti 150.000,00
3. Prihodi od zakupnina 1.980.000,00
4. Ostali prihodi 100.000,00
5. Dotacije od SlZ-a za Šumarski list 200.000,00
Ukupno prihodi 3.375.000,00


B Rashodi


MATERIJALNI TROŠKOVI


1. Materijal za održavanje čistoće, kan. mat. i dr. 60.686,70
2. Sitan inventar 15.622,70
230