DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 131     <-- 131 -->        PDF

Ad. 3.


Nakon uvodnih napomena o prijedlogu PROGRAMA RADA za 1991. g. — 6.
i prijedloga FINANCIJSKOG PLANA za 1991. g. koje su dali Adam Pavlović i
Ivan Maričević, te rasprave u kojoj su sudjelovali Đuro Kovačić, Branimir Prpić,
Davor Krakar i drugi prihvaćen je jedan i drugi prijedlog kako slijedi.


PROGRAM RADA ZA 1991. g.


prijedlog


Savez i Društva inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske
programiraju svoje aktivnosti i utvrđuju ciljeve i zadatke na temelju odredbi
i sadržaja STATUTA, Zakona o društvenim organizacijama i drugih odgovarajućih
zakonskih i posebnih normi i odluka.


Utvrđene ciljeve i neposredne zadatke organi Saveza i Društava: Skupštine,
Predsjedništva (izvršni odbori), organi kontrole, i drugi oblici djelovanja ostvaruju
neposrednim angažiranjem svojih članova, po potrebi i druge znanstvenike


— stručnjake za određena pitanja, a kroz različite oblike organiziranosti — akcije.
U konkretnim uvjetima nastoje se maksimalno koristiti stečena znanja i iskustva
iz prethodnih razdoblja u trajanju više od 140 godina.
Ovim programom rada naznačena su pojedina područja organiziranog djelovanja
i važniji zdaci:


— Nastavljanje, uspostavljanje i razvijanje suradnje s organizacijama —
institucijama šumarstva i prerade drva — javnim poduzećem »Hrvatske šume«,
Šumarskim fakultetom, Šumarskim institutom, Savezom inženjera i tehničara
Hrvatske i s posebnim organizacijama — institucijama unutar naše zemlje i s
drugim državama, kada se traže rješenja za aktualna pitanja iz pojedinih područja
naše struke.


U organizaciji Predsjednštva Saveza osigurati neposredniju i intenzivniju suradnju
s izvršnim organima naših Društava, a tamo gdje još uvijek nemamo organiziranih
aktivnosti treba posebnim angažiranjem članova Predsjedništva i
drugih članova stvoriti preduvjete za organiziranje — osnivanje Društava.


— Za održavanje sjednica Predsjedništva Saveza i Skupštine Saveza i za druge
oblike organiziranog djelovanja potrebno je pravovremeno uključiti članove
i Društva, kako bi se na dnevnom redu postavljala i rješavala aktualna pitanja
od interesa struke i naših članova.
— Aktivno uključivanje naših članova i organa Saveza i društava u izradu
nacrta, prijedloga Zakona i drugih normi presudnih za unapređenje i razvoj šumarstva
i prerade drva.
— Praćenje i utvrđivanje zajedničkih stavova o mogućoj primjeni suvremenih
i racionalnijih oblika organiziranja određenih djelatnosti u šumarstvu i
preradi drva, uvođenju novih tehnologija i drugih spoznaja u prvom redu rezultate
naših znanstvenih istraživanja i praktičnih rješenja (fakulteta, instituta, poduzeća
i dr.).
— Organiziranje više stručnih i popularnih predavanja, savjetovanja, razgovora
i si. na teme: Šumarska znanost i praksa; Problematika proizvodnje, razvoja
šumarstva i prerade drva; Propadanje šuma — uzroci i posljedice; Primje229